Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:2:53
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 10 lessons on Desimaltall.
See 10 lessons
Video transcript
Ls oss si, at vi har tallet 95. 905 komma 074. Hvordan kan vi skrive dette tallet ut? Hva består dette tallet egentlig av? La oss tenke over hver av de her plassene i tallet. Vi starter med 9-tallet her. Det står på hundrenes plass. Det her er i virkeligheten 9 hundredeler, så vi kan skrive det 9-tallet om til 900. 900 er det samme som 9 ganger 100. 0 er på tiernes plass, så det representerer 0 tiere. 0 tiere er fremdeles ingenting, så det øker ikke verdien av tallet vårt. Nå har vi det her 5-tallet. Det 5-tallet står på enernes plass, og det representerer 5 enere. Det er altså 6. Vi kan også skrive det som 5 ganger 1. 5 enere. Nå har vi laget 905 om til 900 pluss 5 og 9 ganger 100 pluss 5 ganger 1. Nå tenker man kanskje, at vi har ikke ved, om vi skal gange eller lege sammen først. Vi skal dog alltid huske på regnehierarkiet. Vi ganger, før vi plusser. Vi ganger altså 5 med 1 og 9 med 100, før vi legger sammen. La oss nå gå videre. Vi har enda en 0 her. Den her 0'en står på tidelene sin plass. Det forteller altså, hvor mange tiendedeler, det er i tallet. Vi har 0 tiendedeler, så det endrer ikke på tallets verdi. Nå går vi til hundrededelenes plass. Her har vi et 7-tall, og det representerer 7 hundrededeler, så det kan vi skrive som 7 hundrededeler eller 7 ganger 1. Til slutt ser vi på tusendelen sin plass. Det står et 4-tall. Vi har 4 tusendeler. Det er altså 4 over 1000, eller vi kan skrive 4 ganger 1 tusendel. Legg merke til, at det her kommer fra hundredelene sin plass. Vi har 0 tierer, men vi skriver allikevel tiernes plass her. Her har vi enernes plass. Vi her 5 enere. Vi har 0 tierer, så de har vi ikke skrevet her nede. Vi har deretter 7 hundrededeler, og endelig har vi 4 tusendeler. Vi er nå ferdige. Vi har skrevet det her tallet på en annen måte, så man kan se, hva tallet består av.