Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Skrive desimaltall som brøk: 0,15

Desimaltall kan skrives som en brøk. Plassér desimaltallet over plassverdien for å omgjøre et desimaltall til en brøk. I tallet 0,6 er sekstallet på tidelsplassen, så vi plasserer 6 over 10 for å lage en likeverdig brøk, 6/10. Forkort brøken om nødvendig. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi må skrive 0,15 om til en brøk. Det viktige her er å finne ut hvor sifrene står. Vi har 1 her, på tiendedelsplassen. Vi kan se det som 1 ganger 1/10. De 5 her, er våre hundredeler, så det er 5 ganger en hundredel. Det kan vi omskrive til 1 ganger 1/10, som er 1/10, pluss 5 ganger 1/100 som 5 hundredeler. Når vi legger brøker sammen, skal vi finne en fellesnevner. Fellesnevneren er 100, fordi 100 er det minste felles multiplum av både 10 og 100, altså det minste tallet som både 10 og 100 går opp i. Vi kan skrive det som noe over 100 pluss noe over 100. Dette endrer seg ikke, det er allerede hundredeler. Når vi multipliserer nevneren med 10, som vi har gjort her, må vi også ganger telleren med 10. Det er det samme som 10 hundredeler og nå er vi klare til å legge sammen. Så legger vi tellerne sammen. 10 pluss 5 er 15, over 100 så svaret er 15 hundredeler. Når du har løst slike oppgaver mange ganger, vil du kunne løse det ved å bare se på tallet. Det minste tallet som er 5, står på 100-delsplassen, og 1-tallet tilsvarer 10/100, eller vi kunne si at det hele er 15/100, Hvis vi ønsker å forkorte det så mye som mulig, kan vi se, at både telleren og nevneren kan deles med 5, si vi deler dem begge med 5. Telleren, som er 15 delt på 5, blir 3, og nevneren, som er 100 delt på 5, blir 20, og så kan vi forkorte det mer.