If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Konvertere desimaler til brøker 2 (eksempel 2)

Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi vil skrive 12,98 som et blandet tall. Dette er akkurat det samme som 12 pluss 0,98. Dette forenkler det, fordi vi må bare skrive det som 12 og en brøk som er lik 0,98. Om vi klarer det, er vi nesten ferdige! La oss se om vi får det til. 9 står på tidelsplass. Dette står på hundredelsplass. Du kan se på 0,98 på to ulike måter. Du kan se på det som 9 tideler. Her har du 9 tideler pluss 8 hundredeler. Om du vil finne en felles nevner, blir det det samme som 90 over 100 pluss 8 over 100. Det er lik 98 over 100. 0,98 er 98 hundredeler. Dette er hundredelsplassen, så dette er 98 hundredeler. Du kan hoppe over dette. Om vi vil skrive det som et blandet tall, kan vi skrive det som 12 istedenfor 0,98, 12 og 98 hundredeler. Dette er ikke det laveste begrepet. Vi kan forenkle det. 98 kan deles på 2, 100 også. La oss dele begge på 2. De har det til felles. Dette er det samme som 12 og 98 delt på 2 er 9 er 49. 100 delt på 2 er 50. Jeg tror vi kommer hit og ikke lenger. 49 kan deles på 7, men det kan ikke 50. Vi har skrevet det som laveste begrep. 12,98 kan skrives som et blandet tall, 12 og 49 femtideler.