If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Eksempel: Omregne en brøk (7/8) til et desimaltall

Lær hvordan man skriver brøken 7/8 som desimaltall. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Skriv 7/8 som et desimaltall. Det vi skal forstå her, er at 7/8 er det samme som 7 delt på 8. Det er altså forskjellige måter å skrive det samme på. Så la oss dele 7 med 8. Vi gjør det her nede, som det er plass. Vi deler 7 med 8. Vi setter et komma her, fordi vi vet, at svaret blir mindre enn 1. 7/8 er mindre enn 1. Vi setter et komma og noen nuller etter 7. De får vi bruk for. Vi setter også et komma her i vårt svar, like oppe over kommaet i fårt 7-tall. Og så går vi i gang med å dividere. Nå skal vi regne det ut som en lang divisjon, og vi skal være oppmerksomme på, at vi hele tiden holder styr på kommategnet. 8 går ikke opp i 7 noen ganger, men det går opp i 70. 8 går opp i 70, åtte ganger. 8 ganger 8 er 64, og så trekker vi fra. 70 minus 64 er lik 6. Vi trekker et 0 ned, fordi vi stadig har rest. Vi vil gjerne nå, der vi ikke har rest, i det vi går ut fra, at det ikke forsetter evig, for så er det andre måter å løse det på. 8 går opp i 60 syv ganger 7 ganger 8 er 56, og igjen trekker vi fra. 60 minus 56 er 4, og vi trekker enda et null ned her. 8 går opp i 40 presis 5 ganger. 5 ganger 8 er 40. Vi har ingen rest, og så er vi ferdig. 7 delt på 8, eller 7/8, er lik 0,875. og det kan vi skrive her oppe: 0,875. .