If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Dividere hele tall, som 56 : 35, for å få et desimatall

Oppgave

6, divided by, 20, equals, question mark
Skriv svaret som desimaltall.
  • Svaret bør være
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
Fast?
Fast?