Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Dele desimaler med hundredeler

Desimaldivisjon med hundredelsplass kan være litt forvirrende. I denne videoen vil vi vise deg hvordan du flytter desimaltegnet og gjøre det til et heltall. Ganske kjekt! Se. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss dividere 30,24 med 0,42. Man kan pause videoen og selv prøve, innen vi gjennomgår det her. Vi kan se på det på forskjellige måter. Vi kan skrive 30,24 dividert med 0,42. . Hva gjør vi nå? Det er viktig å vite, at vi kan skrive om regnestykket, hvis vi ganger og dividerer med det samme tallet over alt. Vi kan skrive 30,24 over 0,42. Vi kan altså skrive det som en brøk. Vi kan skrive om brøken uten å endre veriden ved å gange teller og nevner med det samme tallet. Hva kan vi gange nevneren med for å få et helt tall? Vi kan gange den med 10 og deretter 10 igjen. Vi ganger i alt med 100. La oss gjøre det. Vi ganger nevneren med 100. Vi må ikke endre verdien, så vi ganger også telleren med 100. Vi ganger med 100 over 100, som er 1, så vi endrer ikke verdien. . Det er fortsatt en divisjonsoppgave. Det er 30,24 ganger 100. Vi flytter kommaet 2 plasser til høyre. Det gir 3024. Kommaet er her. 0,42 ganger 100. Vi flytter igjen kommaet 2 plasser til høyre. Det er nå 42. Det her er altså presis det samme som 3024 dividert med 42. Igjen kan vi flytte kommaet her 2 plasser til høyre. Hvis vi flytter det her 2 plasser til høyre, skal vi også flytte det her 2 plasser til høyre. . . Det her er nå 3024. . 3024 dividert med 42. . Det vet vi allerede hvordan vi kan regne ut. La oss gjøre det skritt for skritt. Hvor mange ganger går 42 opp i 3? 0 ganger. Vi går videre til 30. Hvor mange ganger går 42 opp i 30? 0 ganger. Vi går videre til 302. . Hvor mange ganger går 42 opp i 302? Det kan noen ganger være vanskelig å gjette. Det er mange ting å holde styr på. La oss tenke over det. Det her er cirka 40, og det her er cirka 300. Hvor mange ganger går 40 opp i 300? Hvor mange ganger går 4 opp i 30? Cirka 7 ganger. Vi prøver med 7. . 7 gnager 2 er 14. 7 ganger 4 er 28 pluss 1 er 29. Vi trekker fra. Vi låner her. . Vi låner 100 fra de 300, så det blir 200. Vår 0 tier blir til 10 tiere. Vi skal låne 1 av tierne. Det blir 9 tiere, og vi legger tieren her. Det blir 12. 12 minus 4 er 8. 9 minus 9 er 0. 2 minus 2 er 0. Vi får en rest på mindre enn 42. 7 er altså det korrekte tallet. Det skal gå opp i 302 så mange ganger som mulig uten å gå over. La oss trekke neste siffer ned. l Vi trekker 4 ned. Hvor mange ganger går 42 opp i 84? Det burde være rimelig greit. Det går opp i 84 2 ganger. 2 ganger 2 er 4. 2 ganger 4 er 8. Vi trekker fra og har ingen rest. 3024 dividert med 42 er det samme som 30,24 dividert med 0,42, og det er lik 72. . Det er lik 72. . Vi skriver det her. Lik 72. . Svaret er 72. . .