Subtrahere desimaltall: tusendeler

Oppgave

14, point, 3, minus, 0, point, 595, equals, question mark
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, p, i eller 2, slash, 3, space, p, i
Do 7 problems