If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Emne: Addisjon og subtraksjon

Om dette emnet

I dette emnet skal vi addere og subtrahere hele tall. Emnet begynner med 1 + 1 = 2 og går gjennom addisjon og subtraksjon med tall opptil 1000. Vi dekker omgruppering, låning og tekstoppgaver.

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test forståelsen av Addisjon og subtraksjon med disse 9 spørsmålene.