If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Grunnleggende subtraksjon

Introduksjon til subtraksjon. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Velkommen til en video om grunnleggende subtraksjon. La oss repetere litt grunnleggende addisjon først. Hvis jeg sier 4 pluss 3, hva betyr det? Hva blir summen av dette? Vel, det er forskjellige måter å komme frem til svaret på. Vi kan si at jeg har 4 av noe. La oss si at jeg har 4 sirkler, eller jeg har 4 sitroner til frokost. Så 1, 2, 3, 4 sitroner til frokost. Og hvis jeg da har 3 sitroner til lunsj også. Så får jeg 1, 2, 3, altså 4 pluss 3. Jeg plusser 3 på 4. Så hvor mange har jeg totalt? Jo, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har 7 sitroner til sammen. En annen måte å forstå addisjon på er å tegne en tallinje. Jeg tegner den i gult fordi...ja den ble for kort. Jeg tegner den i gult fordi vi snakker om sitroner. Her er tallinjen vår. Vi trenger noen tall, la meg skrive dem opp. 0 vi begynner alltid med 0, også kommer 1 og 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og nå skal jeg vise deg hordan vi bruker tallinjen. Vi starter på tallet 4 og så skal vi legge til 3. Så vi øker langs tallinja med 3. Så vi går 1, 2, 3. Så du kan si at om jeg hadde 4 og fikk 3 til, så til sammen har jeg 7. Eller om jeg øker 4 med 3, så får jeg også 7. Så hva er subtraksjon da? Det er jo det denne videoen handler om. Vi kan jo ikke bare snakke om addisjon. Vi tar det samme eksempelet med subtraksjon. La meg bytte farge, for å skille dem fra hverandre. Hva blir 4 minus 3? Subtraksjon, eller minus, er det motsatte av addisjon. Så i addisjon gjør du noe mer, du adderer. Jeg vil ikke bruke ordet addere for å definere addisjon, men det er det du gjør. Jeg hadde 4 sitroner, og så fikk jeg 3 til. I subtraksjon trekker du fra. For eksempel, hvis jeg starter med 4 sitroner, la meg si at jeg har 4 sitroner på et fat. Her er 4 sitroner. Og om jeg da subtraherer 3, om jeg sier minus 3. I stedet for å addere disse 3 og få 7. Så skal jeg ta vekk 3. Kanskje jeg spiser dem, eller kanskje jeg gir dem til deg for at du ser på videoen. Så for å ta vekk 3 fra disse 4, la oss si denne tas bort, denne tas bort og denne tas bort. Hvor mange sitroner har vi igjen da? Vel, dette er den eneste jeg ikke har tatt vekk. Så vi har 1 sitron igjen. Og dette vil være den sitronen som er igjen. Det trenger ikke å være den, jeg kunne ha krysset ut hvilke av de. Men nå ble det nå sånn. En annen måte å forstå det på, la meg tegne den samme sitronfargede tallinja. La oss si at dette er tallinjen vår. Og jeg tegner alle de samme tallene. Så 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Selvfølgelig så fortsetter egentlig talllinjen. Den går opp til mye høyere tall enn dette her. Men akkurat nå så trenger vi ikke å tenke på det. Men det er derfor den pilen er der, det viser at det er høyere tall. Uansett, tilbake til subtraksjon. Så vi startet med 4 sitroner, ikke sant? Når vi adderte med 3-- plusset med 3-- gikk vi 3 plasser til høyre på tallinja. Det er fordi til høyre øker verdien. Så vi gikk fra 4 til 5, som var en mer. 5 til 6 var to mer, og 7 var 3 mer. Nå skal vi trekke vekk fra 4. Så hva gjør vi da? Hva tror du vi skal gjøre? Vel, siden vi trekker fra, skal vi redusere det totale antaller sitroner. Hvis vi tar vekk en, kommer vi til 3. Tar vi vekk to, kommer vi til 2. Ta vekk tre, vi skulle ta vekk 3, ikke sant? Ja, da kommer vi til en. Vi ender opp på 1. Og her er 1. Så for å oppsummere, addisjon er å legge til noe. Subtraksjon er når du tar vekk noe. Hvis du bruker tallinjen så er addisjon å øke langs tallinjen. I dette tilfellet økte vi langs tallinjen med 3. Vi gikk fra 4 til 7. Når det gjelder subtraksjon minsker vi tilbake på tallinjen. Så vi minsket med det tallet vi subtraherte. I dette tilfellet minsket vi med 3. Vi gikk tilbake 1, 2, 3 og hadde 1 til slutt. Og den andre måten å forstå det på, om jeg har 4 av noe og gir vekk 3. Eller om jeg spiser 3. Eller om jeg mistet 3. Så ville jeg hatt 1 igjen. La meg vise deg noen interessante ting ved subtraksjon. Vi vet at 4 minus 3 er lik 1. La meg vise deg noe interessant. Hva er 4 minus 1...4 minus 1? Vel, vi kan bruke begge eksemplene. La oss ta sitroneksempelet. Nei! La oss ta epler, jeg er lei av sitroner. La oss si jeg har 1, 2, 3, 4. La oss si at jeg har 4 epler. Dette er eksemplet vi ser på Og om jeg spiser ett av dem, sånn at ett av eplene forsvinner. Hvor mange epler har jeg igjen? Vel, da har jeg...1, 2, 3 epler igjen. Så 4 minus 1 er lik 3. Hvis vi gjør det på tallinjen, så starter vi på 4 og trekker fra 1. Altså 1 mindre. Vi går 1 tilbake, og vi får 3. 4 minus 3 er lik 1, og 4 minus 1 er lik 3. Du lurer kanskje på om jeg har valgt akkurat disse tallene for at de skal gå igjen som de gjorde? Du kommer til å lære mer om dette her når du skal drive med algebra en gang. Så jeg skal ikke bli alt for teknisk. Jeg skal ikke gå inn på alt nå. Så hvor kommer dette fra? Vel, det er også basert på det faktum at 3 pluss 1-- jeg ønsker ikke å forvirre deg. Så beklager om jeg gjorde det. Men jeg skal vise deg en annen interessant ting. Hva er 3 pluss 1? 3 pluss 1 er lik hva? Vel det er enkelt. Og det vet du fra grunnleggende addisjon. Du starter på tallet 3 på tallinja, og legge til 1. Og hvor ender du opp? Du ender opp på 4. 3 pluss 1 er lik 4. Eller du kunne startet på tallet 1 på tallinja og lagt til 3. 1, 2, 3, og du ville også endt opp på 4. Så vi vet altså at du kan bytte om på dette her. Begge disse er lik 4. Hva ser du her? Vel, det er en haug med ting jeg kunne skrevet og de ville hengt sammen. Som 1 pluss 3 er lik 4. 3 pluss 1 er lik 4. 4 minus 1 er lik 3. 4 minus 1 lik 3, er akkurat det samme som å ta 3 pluss 1 er lik 4. Her tar jeg 1 og legger til 3 og får 4. Og her tar jeg 1 fra 4 og får 3. Så om jeg starter på 4 og flytter tilbake, ender jeg opp med 3. Dette sier at om jeg starter på 3, og flytter opp 1, har jeg 4. Forhåpentligvis gir det deg litt forståelse for hva subtraksjon er. I den neste videoen skal jeg bare gjøre så mange grunnleggende subtraksjonsproblemer jeg kan på 10 minutter. Og da vil du være klar til å gjøre øvelsene. Sees snart!