If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Utarbeidet eksempel: Subtrahere tresifrede tall (omgruppering fra 0)

Sal må låne fra en 0 for å subtrahere 301-164. Opprettet av Sal Khan.

Videotranskripsjon