If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Emne: Multiplikasjon og divisjon

Om dette emnet

I dette emnet skal vi multiplisere og dividere hele tall. Emnet begynner med multiplikasjon og divisjon av ettsifrede tall og går også gjennom oppgaver med flersifrede tall. Vi dekker omgruppering, rest og tekstoppgaver.
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test forståelsen av Multiplikasjon og divisjon med disse 14 spørsmålene.