Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Introduksjon til divisjon

Bruk matriser og tekstoppgaver for å visualisere divisjon

Hva er divisjon?

Divisjon lar oss separere et antall objekter til like store grupper.
Symbolet for divisjon er : .
For å kunne dividere må vi vite det totale antallet objekter. Vi må også vite enten antallet grupper eller antallet objekter i hver gruppe.

Like store grupper

La oss se på et eksempel:
The Big Pink Bubble Gum Company avholder en konkurranse i tyggisbobleblåsing. De har 18 tyggiser som deles likt blant 3 personer.
En divisjonsoppgave begynner alltid med det totale antallet objekter.
Det totale antallet tyggiser er 18.
Tyggisene deles likt blant 3 personer. Antallet like grupper er altså 3.
I dette tilfellet dividerer vi 18 tyggiser med 3 grupper. Vi kan vise dette med følgende uttrykk: 18 : 3.

La oss prøve en annen oppgave

The Big Pink Bubble Gum Company bestemmer seg for å bruke 16 tyggiser i konkurransen.
De skal ha 4 personer som blåser bobler.
Oppgave 1A
Det er totalt
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
tyggiser som skal deles likt på
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
grupper.

Oppgave 1B
Hvilket uttrykk kan vi bruke for å vise 16 tyggiser delt på 4 like store grupper?
Velg ett svaralternativ:

Bruk av matriser

Vi kan bruke matriser for å vise divisjon.
En matrise er et system av objekter i like store grupper.
18 tyggiser delt likt blant 3 personer kan vises med denne matrisen:
De 18 tyggisene har blitt delt likt blant 3 rader.
Denne matrisen viser uttrykket 18:3.
Når vi dividerer 18 tyggiser med 3 grupper, hvor mange tyggiser er det i hver gruppe?
Vi kan finne svaret på divisjonsoppgaven ved å telle antallet prikker på hver rad.
18:3=6

Øvingsoppgave 2

Oppgave 2A
Denne matrisen viser totalt
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
prikker delt likt blant
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
rader.

Oppgave 2B
Hvilket uttrykk kan brukes for å representere matrisen?
Velg ett svaralternativ:

Oppgave 2C
Det er
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
prikker på hver rad.

Oppgave 2D
28:7=
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Øvingsoppgave 3

Denne matrisen har 35 prikker delt blant 5 like rader.
Oppgave 3
35:5=
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Like deler

Denne type oppgaver ligner på de vi nettopp løste. Men i dette tilfellet vet vi antallet objekter i hver gruppe i stedet for antallet like grupper.
La oss se på et eksempel:
Peng's Pony Rides har 20 ponnier. Ponniene tar turer med barn hele dagen. Om kvelden får de en velfortjent hvil i stallen. Hver stall har plass til 4 ponnier.
Vi har totalt 20 ponnier.
Vi vet også antallet like deler i hver gruppe. Hver stall har plass til 4 ponnier.
Vi kan bruke divisjon til å finne ut hvor mange staller Peng trenger til alle ponniene sine.
Oppgave 4
Hvilket tall bør divisjonsoppgaven begynne med?
Velg ett svaralternativ:

Uttrykket for 20 ponnier delt på like store grupper av 4 er 20 : 4.

La oss prøve en annen oppgave

Peng's Pony Rides har totalt 20 ponnier. De har bygget større staller. Hver stall har nå plass til 10 ponnier.
Oppgave 5A
Det er totalt
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
ponnier. Ponniene skal deles inn i like store grupper med
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
ponnier i hver gruppe.

Oppgave 5B
Hvilket uttrykk kan vi bruke for å vise det totale antallet 20 ponnier delt i grupper med 10 ponnier i hver gruppe?
Velg ett svaralternativ:

Oppgave 5C
Hvilket bilde kan vi bruke for å vise 20 ponnier delt i like grupper med 10 ponnier i hver gruppe?
Velg ett svaralternativ:

Oppgave 5D
20:10=
 • Svaret bør være
 • et heltall, som 6
 • en forkortet ekte brøk, som 3/5
 • en forkortet uekte brøk, som 7/4
 • et blandet tall, som 1 3/4
 • et presist desimaltall, som 0,75
 • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Forbinde divisjon og multiplikasjon

Matrisen viser totalt 30 prikker. Prikkene har blitt delt inn i 6 like rader med 5 prikker på hver rad.
Formelen 30 : 6=5 representerer matrisen.
Vi kan også si at matrisen er bygget opp av 6 rader prikker med 5 prikker i hver rad.
Formelen 6 5 = 30 representerer også matrisen.
I begge formlene er 30 det totale antallet prikker, mens 6 er antallet like store grupper og 5 er antallet prikker i hver gruppe.

La oss prøve en annen oppgave.

Oppgave 6
Hvilke formler representerer følgende matrise?
Velg alle svaralternativene som er riktige:

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.