If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Ideen bak divisjon

Sal bruker rutenett og forståelsen av multiplikasjon for å dividere. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi har 24 trekanter som vi skal dele i forskjellig antall grupper. Det første jeg vil er, å dele 24 trekanter i 3 grupper. Hvor mange trekanter får vi i hver gruppe da? La oss prøve. Vi deler i tre grupper med samme antall. Her er en lik gruppe. Og en til lik gruppe. Og til slutt en til lik gruppe. Så hvis vi deler 24 i 3 like grupper 1, 2, 3. Hvor mange får vi i hver gruppe? Vi kan telle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i hver gruppe. Så vi kan si at 24 delt på 3 er lik 8. Du tenker kanskje at dette er nesten det samme som multiplikasjon, altså ganging? Du tenker kanskje at dette er nesten det samme som multiplikasjon, altså ganging? I multiplikasjon, så så vi at "hvis vi har 3 grupper på 8, så kan vi si 3 gange 8. Det har du helt rett i! Vi kan også skrive 3...3 gange 8, altså 3 grupper med 8...3 grupper med 8 er lik... 3 gange 8 er lik 24. I begynnelsen av videoen hadde vi 24 trekanter som vi ville dele i 3 grupper og fikk 8 i hver gruppe. Eller du kan si 3 like grupper på 8 er lik 24. Men det er andre måter å gjøre dette på også. La meg ta bort dette her. Vi kan også I det første eksempelet, delte vi 24 på 3 i samme antall grupper, men vi kan også se 24 delt på 3 som å dele 24 i grupper på 3. La oss se på hvordan det ser ut, hvis vi deler i grupper på 3. Dette er for eksempel en gruppe på 3. Dette er en gruppe på 3. Og dette er en gruppe på 3. Tror du skjønner hvordan vi deler opp nå, vi deler opp i like grupper på 3. Altså like grupper på 3. Og her er den siste gruppen på 3. så...hvor mange grupper på 3 fikk vi? La oss se...vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupper på 3. Så en annen måte å gjøre det på er 24 delt i 3 grupper, og da vil du få 8 grupper på 3. En annen måte å tenke på dette i forhold til multiplikasjon det er at: Hvis du har 8 grupper med 3, 8 grupper med 3, 8 gange 3, blir også 24. Det er det sammen om du har 3 grupper med 8 eller 8 grupper med 3, svaret blir 24. La oss gjøre det mer interessant. Det jeg vil du skal tenke på er: Hva er 24, hva er 24 delt på 12. Stop videoen, tegn 24 trekanter og tenkt ut hva 24 delt på 12 er. Jeg går ut fra at du pauset videoen. Det er to måter å regne ut 24 delt på 12. Du kan si, la meg dele 24 i grupper på 12. Og tenke på hvor mange grupper vi har. Så nå gjør vi det, det er en gruppe på 12. Og her er den andre gruppen på 12. Da får vi 2 grupper med 12. Så vi kan si 24 delt på 12 er 2. Men du kunne også sagt, la meg dele 24 i 12 grupper...24 delt på 12. Så hvis jeg skal dele i 12 like grupper. Vil det se sånn ut: 1 gruppe, 2 grupper, 3 grupper, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 like grupper. Nå har delt 24 i 12 like grupper, hvor mange er det i hver gruppe? Jo, det er 2. Igjen kan jeg se 24 som 24 delt i 12 grupper Eller 24 delt i grupper på 12. Som i det siste eksempelet. Vi gjør det enda mer interessant. Jeg vil at du skal regne ut et par ting: Hva blir 24...24 delt på 6... Og jeg vil du skal finne ut hva 24 delt på 4, hva det er...24 delt på 4. Stop videoen, tegn opp trekantene og regn ut. Hva er 24 delt på 6, og 24 delt på 4? Vi tar 24 delt på 6 først. Så jeg ser på det som: 24 som skal deles i 6 like grupper. 6 like grupper. Så la meg se...dette er en lik gruppe...2 like grupper...faktisk er alle gruppene her på 4, og vi har 6 rader... Så 3 like grupper på 4...5... og 6. Hvis du deler 24 i 6 like grupper, hvor mange får du i hver gruppe? Det er ganske tydelig 4 i hver gruppe. en annen måte vi kan tenke på...og gjøre det på ...vi kunne sagt, "la med dele 24 i grupper på 6"...24 delt på 6. Så hvis du deler 24 i grupper på 6...Så kan du gjøre sånn: Dette er 1 gruppe på 6...Og dette er en annen gruppe på 6...jeg tror du kan se hvor mange grupper på 6 vi får. Vi får 4 grupper på 6. Vi har 4 grupper på 6. La oss nå tenke hva 24 delt på 4 er. Vel, hvis jeg ser på 24 delt på 4 som det samme som å ta 24 i 4 like grupper. Så har jeg nettopp tegnet det. Jeg har 4 like grupper, og i hver gruppe har jeg 6. Jeg har 6 i hver gruppe. Legg merke til: 24 delt på 6 er 4, og 24 delt på 4 er 6. Det er fordi jeg kan se på disse som 4 grupper på 6. Eller si at 4 gange...4 gange 6...4 gange 6 er lik...er lik 24. Eller du kan si at 6 gange 4 er 24. Du kan si at 6 gange 4 er lik 24.