If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Flere måter å multiplisere

Sal bruker rutenett og repetert addisjon til å multiplisere.  Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Hvis vi har 2 grupper og hver gruppe har 4, (her er en gruppe på 4) (og den andre gruppen på 4) Så vet vi allerede at vi kan skrive det som 2 gange 4, vi kan skrive det som 2 gange, 2 gange 4. som er det samme som, som er det samme som 4 pluss 4. Se, jeg har 2 firere, Jeg har 4 pluss 4, det blir det samme om... Om jeg har 4 pluss 4 eller 2 grupper på 4, uansett så blir det 8 ting til sammen. Se her borte. Her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ting. Jeg vil at du skal pause videoen og prøve å gruppere de samme 8 tingene, men på en annen måte, så 8 blir representert som et produkt av hele tall. Her har jeg representert 8 som et produkt av 2 og 4. 2 gange 4 er lik 8. Se om du kan representere 8 som et produkt av andre hele tall eller... ...hele tall på forskjellige måter. Gruppere på forskjellige måter. Jeg går utfra at du har satt videoen på pause, så la oss prøve hver for oss. En måte å gjøre det på, istedenfor 2 grupper på 4, er å se på 8 som 4 grupper på 2. Det blir en gruppe på 2, to grupper på 2, tre grupper på 2 og fire grupper på 2. Det kan vi skrive som 4 gange 2, 4 gange 2 er lik, 4 gange 2 er lik 8. Som er det samme som 4 toere. Vi har 1, 2, 3, 4 toere. Hver av disse har 2, så vi sier: 1, 2, 3, 4 toere. 2 pluss 2 pluss 2 pluss 2 er lik 8 De er begge tilsvarende, 4 gange 2, altså 4 grupper på 2. Det er det samme som å ta 4 toere og legge dem sammen. Se, vi har 2 toere her borte, vi plusset de sammen: 1, 2. Se, vi har 2 firere her borte, vi plusset de sammen: 1, 2. Her har vi 4 toere som vi la sammen: 1, 2, 3, 4. Vi tar våre 4 toere og legger dem sammen. Er det noen andre måter å representere 8 på? Vi kan se på 8 som en gruppe på 1. La oss gjøre det. Så 8 grupper på 1 vil se se sånn ut: Det er 1 gruppe på en, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det kan vi skrive ned som 8 gange 1. 8 gange 8 gange 1 er lik 8. Hvis vi vil skrive det som en gjentatt addisjon, så blir det 8 enere. Altså 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 er lik 8. Oj, det er mange måter å gjøre det på. Hva er en annen måte å komme frem til 8 på? La oss se, hvordan vi kan gjøre det. Du kan for eksempel, se det som 1 gruppe på 8. 1 gruppe på 8. På denne måten. At alle 8 er en hel gruppe. Alt er en gruppe på 8. Vi kan skrive det ned som 1, vi kan skrive det som 1 gange 8 er lik 8. 1 gange 8 er lik 8. Hvordan ser det ut? Vi har bare en 8. Vi har bare en 8. Så vi trenger ikke summere noe. Vi trenger bare skrive 8 Men vi kan gjøre det sånn som vi har gjort med de andre. Så vi skriver 8. En åtter er selvfølgelig det samme som 8. La meg spørre deg et annet spørsmål. Så langt har vi sett på hver gruppe for seg, men hva om vi ser det som 4 grupper på 8? Hvor mange får vi da, hvor mange ting får vi til sammen? La meg gjøre det tydelig. Vi har 1 gruppe på 8, 2 grupper på 8, 3 grupper på 8 og 4 grupper på 8. Altså fire grupper gange åtte. 4 gange 8. Som er det samme som 8 pluss 8 pluss 8 pluss 8. Fire åttere. Hva blir det til sammen? Jeg anbefaler deg å sette videoen på pause, og regne det ut. Det er forskjellige måter å regne det ut på. Du kunne ha telt dem, eller du kan si, 8 om gangen som blir, 8, 16, 24, 32. Eller du kunne sagt: 8 pluss 8 er lik 16, pluss 8 er lik 24, pluss 8 er lik 32. Eller du kunne ha telt trekantene.