If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 2: Multiplikasjon og divisjon

1 600/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

I dette emnet skal vi multiplisere og dividere hele tall. Emnet begynner med multiplikasjon og divisjon av ettsifrede tall og går også gjennom oppgaver med flersifrede tall. Vi dekker omgruppering, rest og tekstoppgaver.

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 480 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 240 mestringspoeng

Lær

  • Ingen videoer eller artikler tilgjengelige i denne leksjonen

Øv

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 160 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 400 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 1 600 mestringspoeng!