If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Multiplisere tresifret med ettsifret (med omgruppering)

Lær å multiplisere et tresifret tall med et ettsifret tall ved å bruke omgruppering. I denne videoen multipliserer vi 7 x 253. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi skal ta regnestykket 7 ganger 253 og se hva det blir. Som i forrige eksempel, skal vi skrive det største tallet, 253, øverst. Vi skriver det minste tallet under og plasserer 7 tallet på riktig plass, nemlig på enerplasssen. 7-eren plasserer vi her på enerplassen under 253, og husker gangetegnet. Vi kan lese det som 253 ganger 7, som er det samme som 7 ganger 253. Nå er vi klar for å regne. Det kan gjøres på mange måter, men dette er standardmetoden. Vi starter med 7-tallet her og ganger det med hvert enkelt av sifrene over. Vi starter med 7 ganger 3. Det blir 21. 7 ganger 3 er lik 21. Jeg skriver det her så vi kan se det. Når vi bruker standard-metoden, skriver vi ett-tallet fra de 21 under her, og tar med oss de to til tierplassen. Nå skal regne ut hva 7 ganger 5 er. Det vet vi er 35, ut i fra gangetabellen. Vi kan ikke bare skrive 35 her. Vi må huske på de 2 tierne, som vi har i mente. 7 ganger 5 er 35, men vi skal legge til 2. 35 pluss 2 er 37. Vi skriver 7-tallet her på tierplassen og tar med oss de 3 i mente. Nå skal vi finne ut hva 7 ganger 2 er. Det vet vi fra gangetabellen. 7 ganger 2 er 14. Men vi kan ikke bare skrive 14 her nede. Vi må huske de 3 i mente. 7 ganger 2 er 14 pluss 3 er 17. Vi skriver 17 her, fordi 2 var det siste tallet vi skulle regne. 7 ganger 253 er altså 1771.