If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Multiplikasjon og divisjon tekstoppgaver

Oppgave

Ole Brumm lager 8 krukker peanøttsmør med banansmak. Han vil bruke til sammen 64 dråper med banansmak.
Hvor mange dråper banansmak bør Brumm putte i hver krukke?
(Gå ut fra at alle krukkene skal ha like mye banansmak.)
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
dråper