If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Tekstoppgaver med flere trinn med hele tall

Oppgave

En bonde dyrket 88 vannmeloner i hagen. En ettermiddag, etter at bonden hadde plukket 14 vannmeloner, kom det et kraftig tordenvær som gjorde at en stor gren falt ned og ødela halvparten av vannmelonene som var igjen i hagen.
Hvor mange vannmeloner ble ødelagt av grenen?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
vannmeloner
Fast?
Fast?