If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Multiplikasjon i tekstoppgave: pizza

Sal løser en tekstoppgave med multiplikasjon. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Beatrice skal bestille pizza til en fest. Hver pizza er delt inn i 12 stykker. Beatrice ønsker å ha nok pizza, til at hver person kan få 4 stykker...4. Det kommer 16 mennesker til festen. Hvis Beatrice kjøper 7 pizza, hvor mange ekstra stykker vil det være igjen, etter at hver person har fått 4 stykker? For å finne ut av det må vi tenke hvor mange stykker det er totalt. Deretter hvor mange stykker som vil bli spist total. Da kan vi finne ut av hvor mye hun vil ha igjen. Vi begynner med å finne ut av hvor mange stykker det er totalt. Og jeg oppfordrer deg til å pause videoen, og finne ut av det selv. Hun bestilte 7 pizza, hvor mange pizzastykker er det totalt? Vel hun har 7 pizza, som er antall pizza...7 pizza. Og hvis du har 12 stykker per pizza, ganger man med 12 for å få det totale antall pizzastykker. 7 gange 12. Så 12 stykker per pizza. 7 ganger 12 er lik 84, så det blir 84 stykker totalt. Så det er så mange stykker hun har til sammen. Nå må vi se på hvor mange stykker som blir spist av de 16 menneskene. Hvis du har 16 mennesker, det lille symbolet skriver jeg i stedet for antall. Så det er 16 mennesker. Og de spiser 4 stykker hver. Det blir 16 gange 4. Så 4 pizzaztykker hver. Og hva er 16 gange 4. Jo, det er 64. Er lik...ikke 84 men 64. Så det er så mange stykker de spiste til sammen. Så hvor mange stykker har hun igjen? Vel, vi begynte med 84 stykker, og det ble spist 64. 84 minus 64 er 20. Det er nesten så vi fortjener en trommevirvel. Det blir 20 stykker som, er til overs, etter at alle har spist sin andel av pizzastykker.