Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:10:07
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 10 lessons on Multiplikasjon og divisjon.
See 10 lessons

Worked example: Long division with remainders: 2292÷4

Video transcript
Det skader aldri å få øvet mye. Så i denne videoen vil jeg vise en rekke fler eksempler på hovedsakelig hva vi kaller for lange divisjonsproblemer. Hvis du har 4 oppdelt i 2292. Jeg vet ikke akkurat hvorfor de blir kalt lange divisjoner og vi så dette så smått i den forrige video. Jeg kalte dem ikke for lange divisjoner da, men jeg tror grunnen til det er at man bruker lang tid på dem eller at det krever et langt stykke av papiret ditt. ettervært som du arbeider videre, utvikler det seg en slags greie en slags hale som utvikler seg på problemet. Så, alle dem er ihvertfall grunner i mitt hode på hvorfor det kalles lange divisjoner. Men, vi så i den forrige video at det er en måte å takle hvilket som helst divisjonsproblemer ved bare at kunne gangetabellen opp til kanskje ti ganger ti, eller tolv ganger tolv. Men som en liten informasjon, er dette det samme som 2292 delt på 4. Og det er faktisk det samme-- du har nok ikke sett denne notasjon før-- som 2292 delt på 4. Disse--denne, denne og denne-- betyr, på et plan, det samme. Og du kan si, hey Sal, det ser ut som en brøkdel. Hvis du har sett brøkstykker allerede. Og det er nøyaktig det, det er. Det er et brøkstykke. Uansett, jeg vil bare fokusere på dette formatet, og så vil vi i fremtidige videoer se på andre måter å løse divisjoner på. Så, la oss løse dette problem. Hvor mange ganger går fire i to? Ingen ganger, så la oss fortsette med-- la meg bare skifte farge-- La oss fortsette med 22. Hvor mange ganger går fire inn i 22? La oss se. fire ganger fem blir 20. fire ganger seks blir 24. Så seks ganger er for mye. Det betyr at det er plass til fire i 22 fem ganger. 5 ganger 4 er lik 20. Det kommer til å være litt tilovers, så da substraherer vi. 22 minus 20? Vel, det er bare 2. Og så trekker du 9 ned. Og du så nøyaktig hva dette betyr i den forrige video? Når du skrev opp 5 der oppe, legg merke til at du skrev det på hundredelsplassen. Så dette er faktisk 500. Men, i denne videoen vil jeg holde fokuset på prosessen, og du kan tenkte over hva det faktisk betyr i forhold til hvor jeg skriver tallene. Men, jeg tror prosessen vil være krystal klar, for håpentligvis, i slutten av videoen. Ihvertfall, vi dro 9 ned. Hvor mange ganger går 4 opp i 29? Det går ihvertfall 6 ganger. Hva er 4 ganger 7? 4 ganger 7 er 28. Så det går ihvertfall syv ganger. Hva er 4 ganger 8? 4 ganger 8 er lik 32, så det kan ikke være åtte ganger. Så det går syv ganger. 4 går opp i 29 syv ganger. 7 ganger 4 er 28. 29 minus 28, da blir det resterende, for dette steg i problemet, 1. Og nå kan vi bringe 2 ned. Når du bringer den ned, får du 12. Hvor mange ganger går 4 opp i 12 ? Det er lett. 4 ganger 3 er 12. Altså, 4 går opp i 12 tre ganger. 3 ganger 4 er lik 12. 12 minus 12 er 0. Vi har ingen tall igjen. Så, 4 går opp i 2292 akkurat 573. Dette stykke med 2292 dividert med 4, kan vi si er det samme som 573. Eller, vi kan si at dette stykke her, er det samme som 573. La oss gjøre et par mer. La oss løse noen fler problemer. Jeg vil gjøre denne i rød. La oss si at vi har 7 som går opp i 6475. Det er kanskje kalt en lang divisjon fordi du skriver det langt og fint her oppe, og du har denne linje. Jeg vet ikke. Det er en rekke grunner til hva som kan være grunnen til at det heter en lang divisjon. Vi sier at 7 går opp i 6 null ganger. Så vi er nødt til å rykke oss fremover. Så derfor går vi videre til 64. Hvor mange ganger går 7 opp i 64? La oss se. 7 ganger 7 er? Vel, det er alt for smått. La meg tenke på denne litt. 7 ganger 9 er lik 63. Det er ganske tett på. Og så kommer syv ganger ti til å bli for stort. 7 ganger 10 er 70. Så det er for stort. 7 går opp i 64 ni ganger. 9 ganger 7 er lik 63. 64 minus 63, gir oss et resterende 1 tall. Dra 7 ned. 7 går opp i 17 hvor mange ganger? Vel, 7 ganger 2 er lik 14. Og så er 7 ganger 3 lik 21. Så tre ganger er for mye. 7 går inn i 17 to ganger. 2 ganger 7 er lik 14. 17 minus 14 er 3. Og nå drar vi 5 ned. Og 7 går inn i 35-- Det er i syvgangen--fem ganger 5 ganger 7 er 35. Og der har du det. Det resterende tall er 0. Så alle eksempler jeg har gjort så langt, har ingen rest. La oss gjøre en som kanskje sitter igjen med et resttall. Og for å sørge for at det blir en rest, vil jeg bare finne på problemet. Det er mye lettere å lage problemer med resttall, enn problemer uten. La oss si at jeg vil dividere 3 opp i-- Jeg vil dividere det opp i la oss si, en 7 3 5 0 9 2 Dette blir et fint, og trøblete problem. Altså, kan vi løse denne, kan vi løse alt. Vi har en million syvhundre og trettifiretusen nittito. Som vi vil dele 3 opp i. 3 går opp i-- Og faktisk er jeg ikke sikker på at denne vil ha et resttall. I en fremtidig video vil jeg vise deg hvordan man finner ut om noe er delbar med 3. Faktisk, så kan vi gjøre det nå. Vi kan bare plusse sammen alle disse tallene. 1 pluss 7 er lik 8. 8 pluss 3 er lik 11. 11 pluss 5 er lik 16. 16 pluss 9 er lik 25. 25 pluss 2 er lik 27. Så faktisk er dette nummeret delbart med 3. Hvis jeg legger sammen alle disse tallene, får jeg 27. Og så kan du legge sammen alle de tallene-- 2 pluss 7 er lik 9. Så det er delbart med 9. Det er et triks som alltid virker med 3. Dette tallet er faktisk delbart med 3. Så la meg endre det litt, sånn at det ikke er delbart med 3. La meg endre dette til et ett tall Nå vil ikke lengre dette tallet være delbart med 3. Jeg vil definitivt ha et nummer hvor jeg ender opp med et resttall. Bare så du får se hvordan det ser ut. Så, lad oss løse denne. 3 går opp i 1 null ganger. Vi kan bare fortsette fremover. Du kan skrive ett nulltall her, og multiplisere det ut. Men i mitt hodet blir det bare litt rotete. Så vi flytter bare en til høyre. Hvor mange ganger går 3 opp i 17? Vel, 3 ganger 5 blir 15. Og 3 ganger 6 blir 18, og det er for stort. Så her går 3 inn i 17 fem ganger. 5 ganger 3 er 15. Og vi substraherer. 17 minus 15 er lik 2. Og nå drar vi tretallet ned. Hvor mange ganger går 3 opp i 23? Vel, 3 ganger 7 er lik 21. Og 3 ganger 8 er for stort. Det blir 24. Så 3 går inn i 23 syv ganger. 7 ganger 3 er lik 21. Så skal vi subtrahere. 23 minus 21 er lik 2. Nå drar vi det neste nummeret ned. Vi drar ned femtallet. Jeg tror du kan forstå hvorfor det heter en lang divisjon nå. Vi bringer femtallet ned. Hvor mange ganger går 3 opp i 25? Vel, 3 ganger 8 får det rimelig tett på og 3 ganger 9 er for stort. Så det går åtte ganger. 8 ganger 3 er lik 24. Jeg kommer til å gå tom for plass. Når du subtraherer, får du 1. 25 minus 24 er lik 1. Nå kan vi dra ned nullen. Du drar ned nullen, akkurat sånn. Og hvor mange ganger går 3 opp i 10? Det er lett. Det går tre ganger. 3 ganger 3 er lik 9. Det er så tett på vi kan komme. 3 ganger 3 er lik 9. 10 minus 9-- Jeg blir nødt til å scrolle ned litt her-- 10 minus 9 er lik 1, og så kan vi dra ned det neste nummeret. Jeg går snart tom for farger. Jeg kan dra ned nitallet. Hvor mange ganger går 3 opp i 19? Vel, 6 er så tett på som vi kan komme. Det gir oss 18. Så, 3 ganger 6. 3 går opp i 19 seks ganger. 6 ganger 3--la med scrolle ned. 6 ganger 3 er lik 18. 19 minus 18..vi subtraherer her oppe også. 19 minus 18 er lik 1, og så er vi nesten ferdige. Jeg kan gå tilbake til rosafargen. Vi drar ned dette ett-tallet. Hvor mange ganger går 3 opp i 11? Vel, det er tre ganger fordi 3 ganger 4 er for stort. 3 ganger 4 er lik 12, så er det for mye. Så, det går tre ganger. 3 går opp i 11 tre ganger. 3 ganger 3 er lik 9. Og så subtraherer vi igjen, og sitter igjen med 2. Det er ikke flere tall å dra ned. Ikke sant? Når vi ser her oppe, er det ikke flere tall å dra ned. Så vi er ferdige! Vi sitter igjen med en rest på 2, etter å ha løst hele problemet. Svaret er så, 3 går opp i en million syvhundre og trettifemtusen og nittione-- det går opp 578363, med en rest på 2. Og det resttallet to var hva vi fikk hele veien der nede. Foråpentligvis setter du nå pris på at du kan takle så godt som hvilket som helst divisjonsproblem. Og at du også, igjennom denne øvelsen, forstår hvorfor det heter en lang divisjon.