If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Enhet 3: Negative tall

1 500/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

Lær om tall mindre enn 0 og sammenhengen med positive tall. Addér, subtrahér, multiplisér og dividér negative tall.

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 240 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 400 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 560 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 1 500 mestringspoeng!