If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Oppsummering av absoluttverdi

Gå gjennom absoluttverdier og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Hva er absoluttverdi?

Absoluttverdien av et tall er tallets avstand fra 0.
Eksempel: positivt tall
Absoluttverdien av 4 er 4:
Eksempel: negativt tall
Absoluttverdien av 4 er også 4:
4 og 4 er like langt fra 0, så de har samme absoluttverdi, 4.
Vil du lære mer om absoluttverdi? Se denne videoen.

Symbolet for absoluttverdi

Symbolet for absoluttverdi er en strek | på hver side av tallet.
Eksempel:
"Absoluttverdien av 3,2" kan skrives som |3,2|.

Oppgave

Oppgave 1
Hva er |5|?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut disse oppgavene: Å finne absoluttverdi
Å sammenligne absoluttverdier

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.