If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Oppsummering av absoluttverdi

Gå gjennom absoluttverdier og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Hva er absoluttverdi?

Absoluttverdien av et tall er tallets avstand fra 0.
Eksempel: positivt tall
Absoluttverdien av 4 er start color #11accd, 4, end color #11accd:
Eksempel: negativt tall
Absoluttverdien av minus, 4 er også start color #11accd, 4, end color #11accd:
4 og minus, 4 er like langt fra 0, så de har samme absoluttverdi, start color #11accd, 4, end color #11accd.
Vil du lære mer om absoluttverdi? Se denne videoen.

Symbolet for absoluttverdi

Symbolet for absoluttverdi er en strek vertical bar på hver side av tallet.
Eksempel:
"Absoluttverdien av minus, 3, comma, 2" kan skrives som vertical bar, minus, 3, comma, 2, vertical bar.

Oppgave

Oppgave 1
  • Strøm
Hva er open vertical bar, 5, close vertical bar?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut disse oppgavene: Å finne absoluttverdi
Å sammenligne absoluttverdier

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.