If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sammenlign og organisér absoluttverdier

Oppgave

Hva er rett tegn?
open vertical bar, minus, 5, close vertical bar __ 9
Velg ett svaralternativ:
Fast?
Fast?