Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Absoluttverdi eksempler

Lær hvordan man finner absoluttverdien til 5, -10 og 12. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Finn den absolutte verdien av x når x=5, x= -10 og x=-12 Så den absolutte verdien måten vi skriver det på er nesten mer komplisert enn hva det faktisk er. Den absolutte verdien er egentlig bare avstanden av x fra 0. Distanse fra 0. Så la meg bare tegne en tall linje her borte. La oss sette null her siden vi snakker om distansen fra 0. Så la oss tenke på den absolutte verdien av x når x = 5. Det er lik den absolutte verdien av 5. Vi bare substituerer 5 for x. Den absolutte verdien av 5 er distansen 5 er fra 0. Så du bare sier, 1,2,3,4,5. 5 er nøyaktig 5 til høyre for 0. Så den absolutte verdien av 5 er bare 5. Nå tenker jeg du ser allerede at dette er et ganske enkelt konsept. La oss nå gjøre noe litt mer interessant. Absolutt verdi av -10. Eller den absolutte verdien av x, når x= -10. La oss bare sette inn -10 for x. Dette er distansen -10 er fra 0. Så da gjør vi bare slik: -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10. Jeg burde forlenge tall linjen litt mer. Så dette er -10. Så hvor langt unna 0 er det? Vel, det er 10 til venstre for 0 Så du setter 10 her Generelt vil absolutt verdi alltid være en positiv kvalitet. Om vi tenker bare på den absolutte verdien av bare tall kommer det til å være den positive versjonen av det tallet. La oss gjøre en til. Vel, de ber oss gjøre en til. Den absolutte verdien av x, når x=-12. Så vi har den absolutte verdien av -12. Vi trenger ikke engang se på tall linjen, det kommer til å være den positive versjonen av -12 det kommer bare til å være lik 12. Og dette vil si at -12 er 12 unna 0. Vi kan tegne det her. Dette er -11, 12 er her Og det er 1,2, 3, 4, 5, 6,7.8,9,10,11,12 unna 0.