Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Addere tall med ulike fortegn

Bruk en tallinje for å addere 15 + (-46) + 29. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Finn summen av 15 + (-46) + 29. La oss tenke på den første delen her borte. 15 + (-46). Vi vil ta for oss + 29 senere. Så 15 + minus... La meg ta en annen farge. Pluss (-46). La meg tegne en tallinjen for å visualisere det som skjer. Dette er min talllinje. Vi begynner med 15. Her borte er 0, og vi begynner med 15 som er omtrent her. La meg tegne en stor pil for å vise at dette er 15. 15 har en absoluttverdi på 15. Så lengden av denne pilen ville være 15. Nå skal vi addere -46 til 15, det er det samme som... 15 - 46. Som betyr at vi kommer til å gå, 46 plasser til venstre for 15. Med et negativt tegn eller minus må vi gå til venstre på tallinjen. Så vi går 46 til venstre. Vi begynner med 15, og så går vi 46 til venstre. Lengden på denne pilen er 46. Vi går til venstre. Dette er -46 som vi legger til 15. Og vi kommer til å ende opp et sted rundt her borte. Så dette punktet er jo 0. Og vi var 15 til høyre. Nå skal vi gå 46 til venstre. Så vi kommer helt klart til å være til venstre for 0. Så det kommer til å bli et negativt tall. Vi kan til og med tenke på absoluttverdien av det negative tallet. Og det skal jeg visualisere. Denne gule pilen har en lengde på 15. Og denne oransje pilen har en lengde på 46. Den blå pilen jeg skal tegne nå skal summerer opp disse to. Den har omtrent denne lengden. Og bare visuelt, hvordan kan vi finne ut av lengden på den blå delen? Hvis vi vet lengden på denne oransje delen og den gule delen. Vel, det kommer til å være forskjellen, mellom disse to. Så absoluttverdien av summen kommer til å bli differansen mellom denne lengden på 46 og 15. Så, dette er 46... La meg bare finne det ut. 46 - 15. 6 - 5 er 1. 4 - 1 er 3. Lengden på denne er 31. Og det kommer til å bli 31 til venstre for 0. Dette kommer til å bli -31, rett her borte. Så vi vet den første delen her borte er -31, og i tillegg til det... ...så kommer vi til å legge til 29. La meg gjøre det med en annen farge. Så hva betyr det? Det betyr at vi starter på -31. Også legger vi til 29 til høyre. Vi adderer 29 til høyre. Kanskje det er rundt her. Pilen med 29 i lengde. Jeg kan tegne en pil som ser bedre ut enn det. Jeg vil gjøre det rett her oppe faktisk. Så vi kommer til å ta 29 bort til høyre. Det er 29 delen. Så nå er dette den positive 29-eren. Så hvordan finner vi ut av hva det er? Dette er 29 rett her, som vi legger til. Dette kommer til å få oss, rett bort hit på tallinjen. Så hvordan finner vi ut hvilket tall det er? Igjen vi kan visualisere det. Og etterhvert så vil du ikke trenge tallinje. Men det vil være nyttig her. Så vi kan se tallene vi jobber med. Vi starter fra -31 og legger til 29. Så det kommer til å gjøre det mindre negativt... ...men vi legger fortsatt til mindre enn 31, så vi kommer ikke hele veien tilbake til 0. Så vi kommer fortsatt til å ha et negativt tall. Men hvordan finner man ut absolutt verdien av det negative tallet, dens distanse. Igjen, den lille hvite delen der sånn, den hvite delen pluss denne 29-eren kommer til å bli lik 31. Hvis vi bare tenker på absoluttverdien. Ikke tenk på fortegnene, men lengden. 31 - 29, vil gi oss lengden på den hvite delen, som fremdeles vil være negativ. Fordi det negative tallet er større enn det positive. La oss regne det ut. 31 - 29, du kan låne og alt det, men svaret er helt klart 2. Så hvis man låner 10 så får man 11 der. 11 minus 9 er 2, 2-2 er 0. Så siden det er -31 + 29, så vil det bli negativ 2. Vi kommer fortsatt til å bli værende negativ. Vi har ikke flyttet nok til høyre for å passere 0. Det rett her sånn så det kommer til å bli -2. Eller minus 2. Så lengden på den hvite linjen... ...vil ha en absoluttverdien på 2. 2 + 29 er 31. Vi er fremdeles til venstre for 0. Så det er -31. Og svaret blir minus to eller negativ 2. Håper dette var forståelig. Vårt endelige svar er -2.