If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Divisjon av positive og negative tall

Oppdag det grunnleggende med å dividere negative tall. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Nå som vi vet litt om å gange positive og negative tall. La oss tenke litt på hvordan vi kan dele dem. Og vi skal se at metoden er veldig lik. Hvis begge tallene er positive får du et positivt svar. Om ett er negativt, eller det andre, men ikke begge, får du et negativt svar. Og om begge er negative, kansellerer de hverandre, og du får et positivt svar. Paus gjerne videoen og prøv å finne svarene selv først. Deretter kan du sammenligne svarene med de jeg får. Så 8 delt på -2 Hvis jeg sa 8 delt på 2 ville det være positiv fire. Men siden ett av disse to tallene er negativ, dette her, er svaret negativt. Så 8 delt på -2 er -4. Nå forsøker vi -16 delt på 4. Her må vi passe på. Dersom jeg sa at positiv 16 delt på positiv 4 ville svaret være 4. Men fordi ett av disse tallene er negativt og nøyaktig ett av disse tallene er negativt så kommer jeg til å få et negativt svar. Nå har jeg negativ tretti delt på negativ fem. Dersom jeg sa 30 delt på 5, ville jeg få 6. Og fordi jeg har et negativt delt på et negativt. Kansellerer negativene hverandre, så svaret mitt blir positiv seks! Og jeg kunne skrevet + her, men det er ikke nødvendig. Men dette er positiv 6. Så et negativt delt på et negativt, akkurat som et negativ ganget med et negativ. Blir et positivt svar. 18 delt på 2. Og dette er et lurespørsmål. Dette er noe du kunne før vi engang snakket om negative tall. Dette er et postiv delt på et positiv. Det kommer til å bli positivt. Så det kommer til å være lik positiv 9. Nå begynner vi med noen interessante saker Her er et blandet problem. Vi har litt multiplikasjon og litt divisjon på en gang. Og så her borte, måten dette er skrevet på kommer vi til å ville gange ut telleren. Hvis du ikke er kjent med denne lille prikken. Så er det bare en annen måte å skrive multiplikasjon på. Jeg kunne ha skrevet dette lille x-tegnet, men etterhvert blir prikken mer brukt i algebra. Fordi x blir brukt på en annen måte. Sånn at vi ikke blander symbolene sammen. Når vi skal regne algebra. Derfor bruker de prikken veldig mye. Så her står det negativ 7 ganger 3, som tellere, og vi skal ta det produktet, og dele det med minus 1. Så telleren, -7 ganger 3. Positiv 7 ganger 3 ville være 21. Men siden nøyktig ett av disse to er negativt, kommer dette til å bli negativ 21. Det kommer til å være negativ 21 over negativ 1. Så negativ 21 delt på negativ 1. Det blir positiv 21. La meg skrive alle disse tingene. Så om jeg tar et positiv delt på et negativt, blir det negativt. Om jeg hadde et negativ delt på en positiv, kommer det også til å bli negativ. Om jeg har et negativt delt på et negativt, kommer det til å gi meg et positiv. Og dersom et positiv deles på et negativ, kommer det også til å gi meg en positiv. La oss gjøre denne siste her borte. Dette er faktisk bare multiplikasjon, men det er interessant, fordi vi ganger tre ting, og det har vi ikke gjort før. Og vi kunne gå rett fra venstre til høyre her, og vi kunne først tenke på -2 gange -7. De er begge negative, så negativene kansellerer hverandre. Denne delen her borte som gir positiv 14. Og om vi skal gange positiv 14 med negativ 1, Så har vi en positiv gange en negativ. Og nøyaktig ett av dem er negativt så dette kommer til å være et negativt svar. Det kommer til å gi meg -14 La meg vise deg et par til. Og dette kan vi kanskje kalle lurespørsmål. Men hva skjer dersom jeg hadde null delt på -5? Vel, det er null negativ femtedeler. Så null delt på hva som helst som ikke er null, kommer bare til å være lik null. Men hva om det var motsatt? Hva skjer dersom vi sa -5 delt på null? Vel, vi vet ikke hva som skjer når du deler ting med null. Vi har ikke definert det enda. Det finnes argumenter for måter å konseptualisere dette på, Tradisjonelt sett sier vi at dette er udefinert. Vi har ikke definert hva som skjer når noe deles på null. Og på samme måte, selv når vi hadde null delt på null, er det fortsatt udefinert.