Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Multiplikasjon av positive & negative tall

Lær noen tommelfingerregler for å multiplisere positive og negative tall. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi vet at dersom vi gange to med tre så får vi positiv seks. Og slik kommer vi også til å tenke på negative tall i denne videoen. En måte å tenke på det er, at dersom jeg har et positivt tall gange et annet positiv tall, får jeg enda et positiv tall. Så dersom jeg ganger positivt med positivt, får jeg et positivt resultat. Nå blander vi det sammen litt, og introduserer noen negative tall. Hva skjer dersom jeg har negativt to gange tre? Negativt to ganger tre. La oss se på... en måte vi kan gjøre dette på. Du kunne se dette som negativt to, gjentatt tre ganger. Så dette kunne være negativt to pluss negativt to pluss negativt to... Som ville vært lik... negativt to pluss negativt to er negativt fire, pluss enda et negativt to blir negativt seks. Svaret er negativt seks. Eller, en annen måte å tenke på dette hadde vært, dersom jeg hadde to ganger tre, ville jeg fått seks. Men fordi ett av disse tallene er negativt, så blir produktet mitt negativt. Så dersom jeg ganger et negativt med et positivt, får jeg jeg et negativt resultat. Hva om vi bytter om på tallene vi ganger? Om vi ganger tre med negativt to så spiller det ingen rolle. Rekkefølgen vi ganger i endrer ikke resultatet. Når vi ganger to med tre, får vi seks. Når vi ganger tre med to, får vi seks. Så vi burde ha samme sak her. Tre ganger negativt to burde gi oss samme resultat. Det kommer til å være lik negativt seks. Og igjen ser vi, tre ganger to blir seks. Ett av disse tallene er negativt, så resultatet vårt kommer også til å være negativt. Så vi kunne gange et positiv med et negativ og så blir det lik negativ. Og begge disse er like, uansett rekkefølge. Fordi vi ganget med et negativt tall. Så igjen, er ett av disse to tallene negativ. Nøyaktig ett. Så ett negativt, og ett positivt tall ganges. Da får du et negativt resultat. Nå skal vi vurdere en tredje mulighet, der begge tallene er negative. Så dersom jeg skulle gange -- jeg bare bytter farge her, bare for gøy Dersom jeg skulle gange negativt to ganger negativt tre så ville det kanskje intuitivt vært litt vanskelig å tenke hva svaret blir. Derfor skal jeg introdusere en regel. Og regler i matte gjør det enklere for oss å forstå svaret. Hvordan vi kommer frem til svaret. Altså, jeg har ett negativt tall gange ett negativt tall. En måte å tenke på dette ville være at negativ...2 negative tall kansellerer hverandre! Og du ender opp med positivt seks. Og jeg trenger egentlig ikke tegne pluss tegnet, Det er bare for å vise at det er positivt. Så her har vi en tommelfingerregel til. hvis vi har et negativ ganger et negativ tall, så kansellere de hverandre. Og vi får et positivt tall til svar. Med disse ute av verden, så gjør vi bare en hel haug eksempler. Jeg oppfordrer deg til å prøve å løse dem før jeg gjør det. Sett videoen på pause, prøv dem, og se om du får samme svar. Så prøver vi negativ en gange negativ en. Vel, en gange en blir en. Negativ gange ett negativt gir meg et positivt svar. Og jeg trenger egentlig ikke skrive pluss tegnet, det er bare for å understreke at det er pluss en. Hva ville skjedd dersom jeg ganget minus en med null? Null er verken positivt eller negativt. Og her må du bare huske på at hva som helst ganget med null... blir null. Så negativ en gange null kommer til å bli null. Eller jeg kunne sagt null gange negativt syv hundre og åttitre, og det kommer også til å bli null. Men hva med to? La meg gjøre noen som er interessant. Hva med... jeg setterr en ny farge her. Tolv gange negativt fire. Vel, nok en gang, tolv gange pluss fire ville vært førti-åtte. Og vi er i den situasjonene der ett av tallene er negativ. Dette tallet her. Og dersom ett av disse tallene er negativt, så kommer resultatet til å være negativt. Vi er i en slik omstendighet akkurat her. Vi har ett negativt tall, så produktet kommer til å bli negativt. Du kunne sett dette som å legge sammen negativ fire, tolv ganger. Og så ville du fått negativt førti-åtte. La oss gjøre en til. Hva er syv ganger tre? Vel, dette er et lite triks. Det finnes ingen negative tall her. Positivt syv ganger positivt tre. Og det er den første regelen. Og denne kunne du nok løse før videoen. Dette ville bare være lik tjue-en. La oss løse en til. Dersom jeg sa negativt fire ganger negativt ti... vel, igjen, negativ gange negativ. Negativene kansellerer hverandre. Og du sitter igjen med et positivt produkt. Fem gange ti er femti. Det negative og det negative kansellerer hverandre. Produktet ditt kommer til å bli positivt Det gjelder bare å huske reglene.