If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Introduksjon til negative tall

Lær hva negative tall er og hvor man plasserer dem på tallinjen.
Her er en tallinje som kanskje ser kjent ut. Den begynner med 0, så fortsetter den til høyre med intervaller på 1 derfra.
Vi vet at om vi hadde fortsatt mot høyre ville vi ha kommet til 11, 12 og så videre.
Men hva skjer om vi hadde fortsatt mot venstre, forbi 0? Vi kommer til negative tall! Til venstre for 0 er minus, 1, minus, 2, minus, 3 og så videre.

La oss øve!

Oppgave 1A
  • Strøm
Flytt prikken til minus, 4.

Hvorfor trenger vi negative tall?

Negative tall hjelper oss å forklare verdier mindre enn null.

Eksempel:

Når temperaturen er 8, degrees under 0, degrees, er det mindre enn 0. Vi kan si at temperaturen er minus, 8, degrees.

Noen flere situasjoner med negative tall

Oppgave 2A
  • Strøm
En bank bruker positive tall til å representere innskudd og negative tall til å representere uttak.
Hvordan ville banken ha brukt til å representere et uttak på 19, comma, 43 dollar?
Velg ett svaralternativ:

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.