Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Enhet 3: Negative tall

1 500/ mulige mestringspoeng

Om dette emnet

Lær om tall mindre enn 0 og sammenhengen med positive tall. Addér, subtrahér, multiplisér og dividér negative tall.

Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 240 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 400 mestringspoeng
Nå neste nivå i de overnevnte ferdighetene og samle opp til 560 mestringspoeng
Det neste du bør gjøre:

Emneprøve

Nå neste nivå på alle ferdighetene i dette emnet og samle opp til 1 500 mestringspoeng!