Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Motsatte tall

Lær hva det betyr når et tall er motsatt av et annet tall.
Det motsatte av et tall er det tallet som ligger på andre siden av 0 på tallinjen, og like langt fra 0.
Her er noen eksempler:
4 er det motsatte av 4.
3 er det motsatte av 3.

La oss øve!

Oppgave 1A
Flytt prikken til det motsatte av 2.

Øvings oppgaver

Bruk følgende tallinje for spørsmålene nedenfor.
Oppgave 2A
Hvilket av de følgende alternativene er det motsatte av A?
Velg ett svaralternativ:

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.