If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sortering av negative tall

Utvid forståelsen av større enn og mindre enn blant negative tall!
Vi vet allerede at tall lenger til høyre på tallinjen er større for positive tall.
For eksempel er start color #11accd, 5, end color #11accd større enn start color #e07d10, 2, end color #e07d10 fordi start color #11accd, 5, end color #11accd er lenger til høyre enn start color #e07d10, 2, end color #e07d10 på tallinjen.
Nøkkelidé: At tall lenger til høyre på tallinjen er større, er sant både for positive og negative tall.
For eksempel er start color #e07d10, minus, 2, end color #e07d10 større enn start color #11accd, minus, 5, end color #11accd fordi start color #e07d10, minus, 2, end color #e07d10 er lenger til høyre enn start color #11accd, minus, 5, end color #11accd på tallinjen.

La oss øve!

1) Sant/Usant: 1 er større enn 4.
Velg ett svaralternativ:

2) Sant/Usant: minus, 1 er større enn minus, 4.
Velg ett svaralternativ:

3) Sant/Usant: minus, 5 er større enn minus, 3.
Velg ett svaralternativ:

4) Sant/Usant: 2 er større enn minus, 3.
Velg ett svaralternativ:

5) Sorter følgende tall fra minst til størst.
1

Øvingsoppgave

Sorter følgende tall fra minst til størst.
1

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.