If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sortering av negative tall

Oppgave

Sorter følgende tall fra minst til størst.
Sett det laveste tallet til venstre.
1
Fast?
Fast?