If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sortering av negative tall

Oppgave

Sorter følgende tall fra minst til størst.
Sett det laveste tallet til venstre.
Fast?
Fast?