If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Subtraksjon av negative tall, gjennomgang

Gå gjennom det grunnleggende ved subtrahering av negative tall og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Subtraksjon av negative tall

Å subtrahere et tall er det samme som å addere det motsatte av et tall.
La oss se på to eksempler:
minus, 5, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
10, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 3, right parenthesis, end color #e07d10, equals, 10, start color #e07d10, plus, 3, end color #e07d10
Kommentar: I begge tilfeller bytter vi fra subtraksjon til addisjon og endrer til det motsatte fortegnet for det andre tallet.
Vil du lære mer om hvorfor dette fungerer? Se denne videoen.
Så snart vi har en addisjonsoppgave kan vi løse oppgaven.

Eksempel 1: negativ minus negativ

La oss subtrahere minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis.
Trinn 1: Skriv om til en addisjonsoppgave
minus, 5, start color #e07d10, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, end color #e07d10, equals, minus, 5, start color #e07d10, plus, 6, end color #e07d10
Trinn 2: Begynn med det første tallet i addisjonsoppgaven. I dette eksempelet er det minus, 5.
Trinn 3: Flytt 6 plasser mot høyre. Vi flytter 6 mot høyre fordi å addere det positive tallet 6 øker tallet vårt med 6.
minus, 5, plus, 6 tar oss til 1 på tallinjen.
minus, 5, minus, left parenthesis, minus, 6, right parenthesis, equals, 1

Eksempel 2: negativ minus positiv

La oss subtrahere minus, 4, minus, 7.
Trinn 1: Skriv om til en addisjonsoppgave
minus, 4, start color #e07d10, minus, 7, end color #e07d10, equals, minus, 4, start color #e07d10, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis, end color #e07d10
Trinn 2: Begynn med det første tallet i addisjonsoppgaven. I dette eksempelet er det minus, 4.
Trinn 3: Flytt 7 plasser mot venstre. Vi flytter 7 mot venstre fordi å addere det negative tallet 7 minsker tallet vårt med 7.
minus, 4, plus, left parenthesis, minus, 7, right parenthesis tar oss til minus, 11 på tallinjen.
minus, 4, minus, 7, equals, minus, 11
Vil du lære mer om å subtrahere negative tall? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
  • Strøm
Subtraher.
minus, 8, minus, left parenthesis, minus, 2, right parenthesis, equals
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3, slash, 5
  • en forkortet uekte brøk, som 7, slash, 4
  • et blandet tall, som 1, space, 3, slash, 4
  • et presist desimaltall, som 0, comma, 75
  • et multiplum av pi, som 12, space, start text, p, i, end text eller 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Vil du løse noen flere oppgaver med subtraksjon av negative tall? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.