If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Subtraksjon av negative tall, gjennomgang

Gå gjennom det grunnleggende ved subtrahering av negative tall og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Subtraksjon av negative tall

Å subtrahere et tall er det samme som å addere det motsatte av et tall.
La oss se på to eksempler:
57=5+(7)
10(3)=10+3
Kommentar: I begge tilfeller bytter vi fra subtraksjon til addisjon og endrer til det motsatte fortegnet for det andre tallet.
Vil du lære mer om hvorfor dette fungerer? Se denne videoen.
Så snart vi har en addisjonsoppgave kan vi løse oppgaven.

Eksempel 1: negativ negativ

La oss subtrahere 5(6).
Trinn 1: Skriv om til en addisjonsoppgave
5(6)=5+6
Trinn 2: Begynn med det første tallet i addisjonsoppgaven. I dette eksempelet er det 5.
Trinn 3: Flytt 6 plasser mot høyre. Vi flytter 6 mot høyre fordi å addere det positive tallet 6 øker tallet vårt med 6.
5+6 tar oss til 1 på tallinjen.
5(6)=1

Eksempel 2: negativ positiv

La oss subtrahere 47.
Trinn 1: Skriv om til en addisjonsoppgave
47=4+(7)
Trinn 2: Begynn med det første tallet i addisjonsoppgaven. I dette eksempelet er det 4.
Trinn 3: Flytt 7 plasser mot venstre. Vi flytter 7 mot venstre fordi å addere det negative tallet 7 minsker tallet vårt med 7.
4+(7) tar oss til 11 på tallinjen.
47=11
Vil du lære mer om å subtrahere negative tall? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
Subtraher.
8(2)=
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi

Vil du løse noen flere oppgaver med subtraksjon av negative tall? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.