Hovedinnhold
Lære
Introduksjon til brøkDele figurer opp i like delerIdentifisere tekstoppgaver med brøkenheterGjenkjenne brøkerGjenkjenne brøker større enn 1Å identifisere teller og nevner
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lære
Likeverdige brøkerVisualisering av tilsvarende brøkerModeller for tilsvarende brøkerMer om tilsvarende brøkerVisualizing equivalent fractions reviewEquivalent fractions review
Lære
Sammenligne brøker med > og < symbolerSammenligning av brøker med like tellere og nevnereSammenligning av brøkerSammenligne brøker 2 (ulike nevnere)Sammenligne og stille opp brøkOrdering fractions
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lære
Å finne fellesnevnereCommon denominators: 1/4 and 5/6 Common denominators: 3/5 and 7/2 Common denominators review
Øv
4 spørsmål
Lære
Visuell forkorting av en brøkForkorting av et blandet tallDecomposing fractions review
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lære
Addisjon av brøker med samme nevnerSubtrahere brøk med like nevnereÅ addere blanda tall med felles nevnerSubtraksjon av blandede tall med felles nevner
Lære
Writing mixed numbers as improper fractionsWriting improper fractions as mixed numbersMixed numbers and improper fractions reviewSammenligning av uekte brøker og blandede tall
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lære
Addere brøker visuelt:5/6+1/4Subtrahere brøker visuelt:3/4-5/8Addisjon av brøk med forskellige nevnereSubtrahere brøker med ulikt nevnerne
Lære
Adding mixed numbers: 19 3/18 + 18 2/3Subtrahere blandede tall: 7 6/9 - 3 2/5Addere blandede tall med omgruppering Subtrahere blandede tall med omgruppering (ulike nevnere)
Lære
Brøk i tekstoppgave: pianoBrøk i tekstoppgave: firfirsleAddere brøker i tekstoppgaver: malingSubtrahere brøk i tekstoppgaver: tomater
Lære
Multiplying fractions and whole numbers visuallyEquivalent fraction and whole number multiplication problems
Lære
Multiplikasjon som skalering av brøker
Lære
Introduksjon til å multiplisere 2 brøkerMultiplisere 2 brøker: brøkmodellMultiplisere 2 brøker: tallinjeMultiplisere 2 brøker: 5/6 x 2/3Multiplying fractions review
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lære
Multiplisere brøk i tekstoppgaver: muffinsMultiplisere brøker i tekstoppgaver: klesvaskMultiplisere brøk i tekstoppgaver: sykkel
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lære
Forståelse av brøker som divisionLage brøk gjennom divisjon
Lære
Dividing a unit fraction by a whole numberDividing a whole number by a unit fraction
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Lære
Å forstå divisjon av brøkerDividere brøker: 2/5 ÷ 7/3Dividere brøker: 3/5 ÷ 1/2Dividing fractions review
Identifiser forbedringspotensialet ditt i disse leksjonene:
Test your understanding of Brøk with these 27 questions.

Om denne enheten

In this topic, we will explore fractions conceptually and add, subtract, multiply, and divide fractions.