If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addér og subtrahér tekstoppgaver med brøker (samme nevner)

Oppgave

Tiffany spiste 1 stykke kake. Omar spiste 2 stykke.
Om det opprinnelig var 5 stykker, og alle stykkene var like store, hvilken brøkdel av kaken er igjen?
  • Svaret bør være
  • et heltall, som 6
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
  • et presist desimaltall, som 0,75
  • et multiplum av pi, som 12 pi eller 2/3 pi
Fast?
Fast?