If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addisjons- og subtraksjon i tekstoppgaver

Oppgave

Jennifer brukte 27 av en meter bånd for å fikse noen puter. Nå har hun 1021 av en meter bånd igjen.
Hvor mye bånd startet Jennifer med?
  • Svaret bør være
  • en forkortet ekte brøk, som 3/5
  • en forkortet uekte brøk, som 7/4
  • et blandet tall, som 1 3/4
av en meter