If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Subtrahere brøk i tekstoppgaver: tomater

Sal løser tekstoppgaver ved å subtrahere blandede tall med ulike nevnere. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Silvia dyrker tomatplanter og kikker nærmere på høyden på de. Her er de høydene hun har funnet. Hennes bifftomatplante var 3 og 1/4 høy. Romatomatplanten var 2 og 7/8. Kirsebærtomatplanten var 3 og 1/2. Vi blir spurt om hva forskjellen mellom bifftomatplanten og romatomatplanten er. Vi skal altså finne forskjellen på disse to høydene. Kirsebærtimatene er likegyldige. Vi skal finne forskjellen mellom disse 2. Vi skal altså trekke den laveste høyden fra høyeste høyden. Vi skal regne ut 3 og 1/4 minus 2 og 7/8. Det første vi kan gjøre, er å gjøre de om fra blandet all til uekte brøk. 3 og 1/4 er det samme som 3 pluss 1/4. Det er det samme som 12/4 pluss 1/4. Det er 3 og 1/4. Fra det skal vi trekke 2 og 7/8. Det er det samme som 2 pluss 7/8. 2 er det samme som 16/8 og så de 7/8. Det er altså det her vi skal regne ut. Hva er 12/4 pluss 1/4? Det er 13/4. Hva er 16 pluss 7/8? Det er 23/8. Vi skriver altså minus 23/8. Vi trekker nå en brøk fra en annen. De har dog forskjellige nevnere. Det gir altså ikke mening, før vi har samme nevner. Hva er den minste felles multiplum for disse to nevnerne? Hva er det minste tallet, som både 4 og 8 går opp i? 8 kan både divideres med 8 og 4. Vi kan altså skrive om 13/4 til å ha en nevner på 8. La oss prøve det. Vi skal skrive begge brøkene med 8 i nevneren. 13 over 4 blir til over 8. For å komme fra 4 til 8 skal vi gange nevneren med 2. Vi skal alltid gjøre det samme i telleren som i nevneren, så vi skal også gange 13 med 2. Det er altså 26/8. Fra det skal vi trekke 23/8. Resultatet kommer til å være noe over 8. 26 minus 23. Det er lik 3/8. Forskjellen mellom høyden på bifftomatplanten og romatomatplanten er altså 3/8.