If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Brøk i tekstoppgave: piano

 Sal løser en tekstoppgave om et piano.  Brøkene har felles nevnere.  . Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Pedro skal øve på piano i 3/4 av en time hver dag. Så langt har han øvd i 1/4 av en time. Hvilken brøkdel av en time trenger han å øve til? Så la oss se for oss 3/4. Så hvis dette representerer en hel time, og la oss dele den inn i fire. Så deler på midten og så til fire like deler. Så han trenger å øve i 3/4 av en time. 3/4 av en time. Det her er mitt forsøk på å tegne en pil. Så han trenger altså å øve 3/4 av en time. Det blir 3/4 av en time her. Så altså 3 av de 4 delene vi har delt timen inn i. Det blir da 3/4. Man han har jo øvd allerede i 1/4 av en time. Det blir frem til den første delen her. Så hvor mye mer trenger han å øve? Vel, han trenger å så mye som det her. Og det kan hende at du ser svaret visuelt, men la oss se på hvordan vi kan se det som brøk. Så det er altså så mye mer han trenger å øve. Så han trenger å øve totalt 3/4, han har allerede øvd 1/4. Så hvis du trekker fra 1/4 fra 3/4, så får du det som tilsvarer den grønne pila her, altså hvor mye han trenger å øve til. De her har jo samme nevner, så det kommer til å bli 3 minus 1 over 4 ,som utgjør 2/4. Som du kanskje vet, er 2/4 det samme som 1/2, og det er flere måter vi kan se det på. Vi kan si at dette er halvparten av den totale lengden. Eller hvis vi lager fire like store deler, sånn som det her, og hvis vi fyller inn to av dem, sånn at du har fylt inn 2/4. Det er jo like mye som hvis du hadde to deler og kun fylte inn en av dem. 2/4 er det samme som 1/2, og hvis du ønsker å finne det ut matematisk, trenger du bare å gjøre det samme med telleren og nevneren. Så la oss dele telleren og nevneren på 2 som er den største fellesfaktoren så 2 delt på 2 er 1 og 4 delt på 2 er 2. Så hvilken brøkdel av en time trenger Pedro å øve til? Han trenger å øve en halv time til.