Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Subtrahere blandede tall: 7 6/9 - 3 2/5

Sal subtraherer 3 2/5 fra 7 6/9 ved å skrive om hvert tall til fellesnevner. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss forsøke å vurdere 7 og 6/9 - 3 og 2/5. Jeg liker å skille ut de hele tallene fra de fraksjonale. Det er det samme som 7 pluss 6/9 - 3 - 2/5 Og grunnen til at jeg sier -3 - 2/5 er at dette er det samme som -3 + 2/5. Så du distribuerer minussymbolet: subtraherer tre og så trekker fra 2/5. Og nå kan vi bry oss med de hele tallene: 7 - 3. Vel, 7 - 3 gir oss 4. Så det gir oss 4. Og så kommer vi til å ha 6/9 - 2/5. Så la meg tenke på hva 6/9 - 2/5 blir. 6/9 - 2/5. Vel, vi må finne en felles denominator. Dette er omtrent det samme og jeg mener den minste felles multiplum av 9 og 5 er 45. Bokstavelig talt, tallene ganget med hverandre. De har ingen faktorer. Det kommer til å være over 45. til fra 9 til 45 å gange med 5 så jeg må gange numeratoren med 5. Så 6 ganger 5 er 30. Og jeg skal trekke fra, Fra 5 til 45 må ganges med 9 så om jeg skal gange numeratoren riktig, 9, om jeg ikke vil endre verdien så 2 ganger 9 er 18. Og 30 over 30 førti-femte minus 18 45-deler er ett eller annet over 45. 30 - 18 er lik 12. Så dette er -- om jeg trekker fra disse to fraksjonene herover får jeg 12 12 45-deler. Så det er 4 + 12 45-deler, så om vi vil skrive det ut som et blandet tall er dette lik 4 og 12 45-deler. Men vi er ikke helt ferdige! Vi kan forenkle dette litt mer: 12 og 45 har felles faktorer. De kan begge deles begge kan deles med 3! Så det vi kan si at dette er, faktisk er de delelige med det, mens vi fortsetter å dele La oss se om vi kan dele numeratoren med 3 og denominatoren med 3. Vi ender opp med 4 og 12 delt på 3 er 4. Og 45 delt på 3 45 delt på 3 er 15. 4 og 4 15, så da er vi ferdige! Disse kan ikke lengre forenkles. 4 og 4 15-deler.