If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Addisjon av brøker med samme nevner

Sal adderer 3/15+7/15. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Her skal vi legge sammen 3/15 og 7/15 og så forenkle svaret. Nå skal jeg vise hvordan man løser dette dersom begge disse har like tall her nede, altså det vi kaller nevnere - som i dette eksempelet 15. Summen vil i første omgang ha samme nevner som i regnestykket, nemlig 15, og telleren vil bli summen av tellerne i regnestykket. 3 + 7 blir da 10 over 15. Når vi skal forenkle svaret ser vi etter den største fellesfaktoren i 10 og 15, og så vidt jeg vet er 5 det største tallet som går opp i både 10 og 15, så hvis vi deler 10 på 5 og 15 på 5 så får vi 10 delt på 5 er 2 og 15 delt på 5 er 3. Du får 2/3. For å se nærmere på hvordan dette fungerer, så kan vi tegne litt, la oss dele noe opp i 15 deler. Skal vi se om jeg får dette til. Kanskje hvis jeg heller gjør sånn. Her er en del, så hvis jeg kopierer og limer den inn. Så er det den andre delen, den tredje delen, den fjerde, og den femte. Så kopierer jeg og limer inn disse fem delene, sånn at det blir 10 deler, og så kopiere en gang til sånn at vi til sammen får femten deler. Vi kan late som om det er en sjokolade eller noe sånt. Så hva er 3/15? Jo, det blir tre av de femten delene, så 1, 2,3 15-deler I tillegg har vi her 7/15 så hvis vi markerer dem også: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - så ser du at hvis vi legger sammen de oransje og blå delene, ser du at det til sammen blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deler av de 15 delene. Og for å vise hvordan det blir det samme som 2/3 kan vi dele denne sjokoladen inn i tredjedeler, sånn at hver tredjedel har fem deler i seg. Så la oss gjøre det, 1, 2, 3, 4, 5, så det er en tredjedel. 1, 2, 3, 4, 5 - det er en tredjedel til. Og legg merke til at når du gjør det på denne måten så har du markert akkurat 2/3, skal vi se 1, 2 . dette er jo den siste tredjedelen - som ikke er markert. Så 10/15 er akkurat det samme som 2/3.