If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Å addere blanda tall med felles nevner

Vi tenker på blandede tall som et tall og en brøkdel. Du kan legge sammen tall...du kan legge sammen brøker med like nevnere, Derfor kan du også legge sammen blandede tall! Se. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss legge sammen disse 2 blandede talla. 2 og 5/13 + 7 og 6/13. Jeg liker å tenke på det her ved å dele opp de blanda tallene til de hele tallene og til brøkdelene. Så vi kan gjøre om 2 og 5/13 til 2 + 5/13. 5 over 13. Og så kan vi skrive + 7 og 6/13, som vi kan gjøre om til + 7 + 6/13. 6 over 13. Så alt jeg har gjort nå, er å skrevet om stykket, eller jeg utvida brøken. Jeg delte opp de blanda talla til de hele talldelene og til brøkdelene. Det jeg liker å gjøre nå, er å legge sammen de hele talldelene. I dette tilfelle 2 + 7, så jeg gjør det. Så 2 + 7 legges sammen, og i tillegg legger jeg sammen brøkdelene. Så jeg legger også sammen 5/13 og 6/13. Så hvis vi la sammen de hele talldelene, 2 + 7 er jo 9. Og brøkdelene har jo samme nevner i akkurat disse brøkdelene, 5/13 + 6/13, samme nevner, vil du få 11/13. 5 + 6 er jo 11. Så du får 9 + 11/13, som jo er det samme som 9 og 11/13. Og dett var dett!