If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Subtrahere brøk med like nevnere

Sal subtraherer 8/18-5/18. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi blir spurt om å trekke fra og forenkle svaret Og vi har 8/18 minus 5/18. Å subtrahere brøker er veldig likt å legge sammen brøker. Om vi har den samme nevneren vil nevneren i svaret bli det samme som nevnerne i de to tallene vi trekker fra hverandre. Så det vil bli 18. Og telleren vil bli forskjellen mellom tellerne. Så i dette tilfellet er det 8 minus 5 og det vil bli 3 over 18. Som er svaret, men det er ikke forenklet, fordi både 3 og 18 er delelige på 3. Så, la oss dele dem begge på 3. Så du deler 3 på 3, du deler 18 på 3 3 delt på 3 er 1. 18 delt på 3 er 6. Så du får 1/6. Og bare for å se det visuelt, la meg tegne 18 deler. La meg tegne 18 deler her. Det kan bli en litt rotete tegning. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg tegner seks i denne retningen. Så, det er tre der. Og tre til, det blir seks deler. La meg dele denne i tre kolonner. Sånn. Vi har 18 deler. 8/18 er det samme som en, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte. Der er det 8/18. Og nå vil vi trekke fra fem av de attendelene, så vi trekkker fra en, to , tre, fire, fem. Nå, hva sitter vi igjen med? Vi har tre av de atten delene igjen. De har du der. Du har tre av de atten delene igjen. Om du gjør tre attendeler til én del, hvor mange slike større deler har du? Dette er en av de større delene. Hvor er de andre? Vel, dette er en annen stor del her. Her er en annen stor del, enda en, enda en, og enda en. Hvis du har atten deler og slår sammen tre og tre deler til én ender du opp med bare seks deler. Du ender opp med seks deler. Forhåpentligvis ser du at hver rad er en av delene nå, og at den blå er akkurat én av de seks. Så 3/18 er det samme som 1/6.