If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Fellenevnere, gjennomgang

Gå gjennom fellesnevnere og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Fellenevner

Når brøker har samme nevner sier vi at de har fellesnevner.
Å ha fellesnevnere gjør det blant annet lettere å sammenligne, addere og subtrahere brøker.

Å finne fellesnevner

En måte å finne en fellesnevner på for to eller flere brøker er å liste opp multiplum av hver nevner til vi finner det laveste felles multiplum blant nevnerne.
Eksempel
Finn en fellesnevner for start fraction, 7, divided by, 8, end fraction og start fraction, 3, divided by, 10, end fraction.
Nevnerne er 8 og 10. La oss liste opp multiplum av hver av dem.
Multiplum av 8: 8, comma, 16, comma, 24, comma, 32, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 48, comma, 56, comma, 64, comma, 72, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, point, point, point
Multiplum av 10: 10, comma, 20, comma, 30, comma, start color #11accd, 40, end color #11accd, comma, 50, comma, 60, comma, 70, comma, start color #11accd, 80, end color #11accd, comma, 90, comma, 100, point, point, point
start color #11accd, 40, end color #11accd og start color #11accd, 80, end color #11accd er fellesnevnere for 8 og 10. Vi kan bruke hvilken som helst av disse som fellesnevner. Som regel bruker vi den minste fellesnevneren slik at vi kan jobbe med mindre tall.
La oss bruke start color #11accd, 40, end color #11accd som fellesnevner.

Omskriving av brøker med fellesnevner

Nå skal vi omskrive start fraction, 7, divided by, 8, end fraction og start fraction, 3, divided by, 10, end fraction ved å bruke fellesnevner start color #11accd, 40, end color #11accd.
Vi må finne ut hva vi må multiplisere hver nevner med for å få start color #11accd, 40, end color #11accd:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
Så må vi multiplisere tellerne med samme tallet som deres nevner.
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, times, start fraction, 5, divided by, 5, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, times, start fraction, 4, divided by, 4, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, start color #11accd, 40, end color #11accd, end fraction
Nå har vi skrevet start fraction, 7, divided by, 8, end fraction og start fraction, 3, divided by, 10, end fraction med en fellesnevner:
start fraction, 7, divided by, 8, end fraction, equals, start fraction, 35, divided by, 40, end fraction
start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, equals, start fraction, 12, divided by, 40, end fraction
Kommentar: De nye brøkene er like store som de opprinnelige brøkene, men de er ofte lettere å jobbe med når de har samme nevner.
Vil du lære mer om fellesnevnere? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
  • Strøm
Du har to brøker, start fraction, 2, divided by, 5, end fraction og start fraction, 3, divided by, 10, end fraction, og du ønsker å omskrive dem slik at de har samme nevner (og hele tall som tellere).
Hvilke(t) tall kan du bruke som fellesnevner?
Velg alle svaralternativene som er riktige:

Vil du løse flere oppgaver som dette? Sjekk disse oppgavene.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.