Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Fellenevnere, gjennomgang

Gå gjennom fellesnevnere og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Fellenevner

Når brøker har samme nevner sier vi at de har fellesnevner.
Å ha fellesnevnere gjør det blant annet lettere å sammenligne, addere og subtrahere brøker.

Å finne fellesnevner

En måte å finne en fellesnevner på for to eller flere brøker er å liste opp multiplum av hver nevner til vi finner det laveste felles multiplum blant nevnerne.
Eksempel
Finn en fellesnevner for 78 og 310.
Nevnerne er 8 og 10. La oss liste opp multiplum av hver av dem.
Multiplum av 8: 8,16,24,32,40,48,56,64,72,80
Multiplum av 10: 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
40 og 80 er fellesnevnere for 8 og 10. Vi kan bruke hvilken som helst av disse som fellesnevner. Som regel bruker vi den minste fellesnevneren slik at vi kan jobbe med mindre tall.
La oss bruke 40 som fellesnevner.

Omskriving av brøker med fellesnevner

Nå skal vi omskrive 78 og 310 ved å bruke fellesnevner 40.
Vi må finne ut hva vi må multiplisere hver nevner med for å få 40:
78×5=40
310×4=40
Så må vi multiplisere tellerne med samme tallet som deres nevner.
78×55=3540
310×44=1240
Nå har vi skrevet 78 og 310 med en fellesnevner:
78=3540
310=1240
Kommentar: De nye brøkene er like store som de opprinnelige brøkene, men de er ofte lettere å jobbe med når de har samme nevner.
Vil du lære mer om fellesnevnere? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
Du har to brøker, 25 og 310, og du ønsker å omskrive dem slik at de har samme nevner (og hele tall som tellere).
Hvilke(t) tall kan du bruke som fellesnevner?
Velg alle svaralternativene som er riktige:

Vil du løse flere oppgaver som dette? Sjekk disse oppgavene.

Ønsker du å delta i samtalen?

Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.