If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Å finne fellesnevnere

Skriv om 2/8 og 5/6 til brøker med fellesnevner. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Vi må omgjøre de følgende brøkene til brøker som har en minste fellesnevner. Altså minste fellesnevner Så minste fellesnevneren i de to brøkene vil være minste felles multiplum i begge nevnerene her. Om vi kan omgjøre dette til fellesnevnere, så kan vi legge sammen brøkene. La oss finne minste felles multiplum. Minste felles multiplum Så vi skal altså finne minste multiplum av nevnere i de to brøkene som er 8 og 6. Noen måter å tenke på det her på er å finne ut hva multiplum er. Så multiplum av 6 er 6, 12, 18, 24, 30, og jeg kan fortsette. Multiplum av 8 er 8, 16, 24, og da er vi ferdige. Jeg fant felles multiplum som er den minste multiplum som de har flere til felles, som 48, 72 og vi kan fortsette. Men det her er den minste felles multiplum. Det er 24. En annen måte å finne felles multiplum er å ta primfaktoren av 6 - 2x3, multiplum av 6 må ha en 2 og en 3. Primfaktoren av 8 er 2x2x2. For å bli delelig med 8 må vi ha tre 2-ere i primfaktoren. For å bli delelig med 6 må vi ha 2, 3 og for å bli delelig med 8 må vi ha tre 2-ere. Nå har vi bare en 2-er, og vi må legge til flere slik at det blir delelig med 6 og 8. Så 2x2x2x3 = 24. Felles multiplum av 8 og 6 er også fellesnevneren, som er 24. Vi vil skrive brøkene med 24 som fellesnevner. La oss starte med 2/8 som jeg vil skrive som ?/24. La oss sette fellesnevner som 24, og da må vi multiplisere nevneren med 3. for å endre brøken. Vi må multiplisere telleren også med det samme tallet. Vi multipliserer nevneren med 3, 2x3 = 6. 2/8 = 6/24 2/8 x 3/3 = 6/24 Det her er samme brøkdel. La oss gjøre det samme med 5/6. 5/6 = ?/24, og jeg vil skrive det i en annen farge, blå. For å endre nevneren fra 6 til 24 må vi multiplisere med 4. Vi må multiplisere telleren også med 4, så 5x4 =20. 5/6 = 20/24 SÅ vi er ferdige. vi har skrevet 2/8 som 6/24 og 5/6 som 20/24, og hvis vi ville lagt disse sammen kunne vi bare tatt 6/24 + 20/24, men det trenger vi ikke gjøre siden oppgaven ikke spurte om nettopp det.