Gjeldende klokkeslett:0:00Total varighet:4:42
0 energipoeng
Studying for a test? Prepare with these 20 lessons on Brøk.
See 20 lessons

Å finne fellesnevnere

Video transcript
Vi må omgjøre de følgende brøkene til brøker som har en minste fellesnevner. Så minste fellesnevneren i de to brøkene vil være minste felles multiplum i begge nevnerene her. Om vi kan omgjøre dette til fellesnevnere, så kan vi legge sammen brøkene. La oss finne minste felles multiplum. Fellesnevneren av 8 og 6 blir felles multiplum av 8 og 6. Minste felles multiplum er multiplum av 8 og 6, og da ser du hva den minste multiplum er. Multiplum av 6 - 6, 12, 18, 24, 30, og jeg kan fortsette. Multiplum av 8 er 8, 16, 24, og da er vi ferdige. Jeg fant felles multiplum som er den minste multiplum som de har tilfelles, som 48, 72 og vi kan fortsette. Dette er den minste felles multiplum. Det er 24. En annen måte å finne felles multiplum er å ta primfaktoren av 6 - 2x3, multiplum av 6 må ha en 2 og en 3. Primfaktoren av 8 er 2x2x2. For å bli delelig med 8 må vi ha tre 2-ere i primfaktoren. For å bli delelig med 6 må vi ha 2, 3 og for å bli delelig med 8 må vi ha tre 2-ere. Nå har vi bare en 2-er, og vi må legge til flere slik at det blir delelig med 6 og 8. Så 2x2x2x3 = 24. Felles multiplum av 8 og 6 er også fellesnevneren, som er 24. Vi vil skrive brøkene med 24 som fellesnevner. La oss starte med 2/8 som jeg vil skrive som /24. La oss sette fellesnevner som 24, og da må vi multiplisere nevneren med 3 for å endre brøken. Vi må multiplisere telleren også med det samme tallet. Vi multipliserer nevneren med 3, 2x3 = 6. 2/8 = 6/24 2/8 x 3/3 = 6/24 La oss gjøre det samme med 5/6. 5/6 =/24, og jeg vil skrive det i en annen farge, blå. For å endre nevneren fra 6 til 24 må vi multiplisere med 4. Vi må multiplisere nevneren også med 4, så 5x4 =20. 5/6 = 20/24 Vi har skrevet begge brøkene med en felles nevner og er ferdige.