If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sammenlign brøker med ulike tellere og nevnere

Oppgave

Sammenligne.
start fraction, 1, divided by, 12, end fraction __ start fraction, 4, divided by, 8, end fraction
Velg ett svaralternativ:
Fast?
Fast?