If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sammenlign brøker med ulike tellere og nevnere

Oppgave

Sammenligne.
112 __ 48
Velg ett svaralternativ:
Fast?
Fast?