If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Sammenligning av brøker

Sammenligne brøker. Opprettet av Sal Khan og Monterey Institute for Technology and Education.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Avgjør om 30/45 og 54/81 er likeverdige brøker. Den enkleste måten å gjøre det på er å gjøre brøkene om til lavest mulig verdier, og om brøkene er de samme, da er de likeverdige. I 30/45, hva er den største faktoren av både 30 og 45? 15 går opp i 30. Det går også opp i 45. Dette er det samme. 30 er lik 2 gange 15 og 45 er lik 3 gange 15. Vi kan dele både teller og nevner med 15. Om vi deler både teller og nevner med 15, hva skjer da? Om vi deler 15 med 15 blir det 0, 15 delt på 15 blir igjen null, og da står vi igjen med 2/3. Så 30/45 er det samme som 2/3. Det er likeverdig til 2/3. 2/3 er brøken i sin laveste benevnelse eller i sin enkleste form, uansett hva du vil kalle det. La oss ta 54/81. La oss se. Jeg ser ikke noe med en gang. 9 er delelig med begge disse tallene. Vi kan skrive 54 som 6 gange 9 og 81 er det samme som 9 gange 9. Du kan dele telleren og nevneren på 9. Vi kan dele begge med 9. 9 delt på 9 er 1, 9 delt på 9 er 1, så det blir lik 6/9. La oss se. 6 er det samme som 2 gange 3. 9 er det samme som 3 gange 3. Vi kan nulle disse 3-erne ut, eller dette er også det samme som å dele både teller og nevner med 3, eller å multiplisere både teller og nevner med 1/3. Alle disse er likeverdige. Jeg kan skrive dele med 3 er å gange med 1/3. La meg skrive dele med 3. La meg skrive dele med 3 akkurat nå. Jeg vil ikke anta at du vet hvordan du multipliserer brøker, fordi det skal vi lære senere. Vi skal dele på 3. 3 delt på 3 er 1. 3 delt på 3 er 1, og da har du 2/3. Begge disse brøkene, når du løser dem opp, stiller du dem opp i sin enkleste form, så ender begge opp som 2/3. De er likeverdige brøker.