Hvis du ser denne meldingen, betyr det at vi har et problem med å laste en ekstern ressurs på nettsiden vår.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hovedinnhold

Sammenligne brøker med > og < symboler

Sal fargelegger brøkmodeller visuelt for å sammenligne brøker.  Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

Når du skriver en brøk, finnes det ord for topptallet og bunntallet. Og de orda er litt mer fancy enn topptall og bunntall. Matematikere kaller gjerne topptallet for "teller" og bunntallet for "nevner". Og det jeg tenkte å gjøre nå som vi vet at toppnummeret er brøkens teller og bunntallet er brøkens nevner, er å sammenlikne to og to brøker som enten har den samme nevneren eller den samme telleren. Så la oss se på de første to brøkene, 4/7 og 3/7. Og jeg har to hele rader her, de er helt like, og jeg har delt dem inn i 7 deler. Jeg har delt dem inn i 7 like store deler. Og jeg vil se hvem av dem som er størst, 4/7 eller 3/7. Så det jeg kan gjøre nå er å fylle inn 4/7. Så det er 1, 2, 3, 4. Og bare ved det at vi må ha 3 av 7 for å komme til 4 av 7, gir det kanskje et hint om at 4/7 mest sannsynlig er større. Og det er det jo, men la oss fylle inn 3/7, sånn at vi kan sammenlikne. Så 1, 2, 3 .. 3/7. Så det er tydelig at vi har fylt inn mer på venstresiden her, vi har fylt inn mer av den hele raden her enn på høyresiden. Så 4/7 er en større brøkdel enn 3/7. Og måten vi kan si det på, matematisk, er med et "større-enn-symbol". Vi kan skrive 4/7 er større enn - er større enn - 3/7. "større-enn" og "mindre-enn"-symbolene, kan noen ganger være forvirrende. Det her er "større-enn" og det her er "mindre enn". Så "større-enn" og "mindre enn". Og måten jeg husker dette på, er at på begge disse symbolene, så peker den lille, skarpe delen her sånn på det minste tallet, og den store, åpne siden alltid peker på det største tallet. Så her, den store åpne siden, åpner seg mot 4/7, og den lille, skarpe delen er mot 3/7. 4/7 er mer enn 3/7. Så hva nå med 3/7 og 3/4? Her har vi forskjellige nevnere, men like tellere. Så jeg vil oppfordre deg til å pause videoen nå og tegne små bokser som det her og prøve å finne ut hvilke av disse brøkene som er størst selv. Vel, la oss fylle dem inn. Så la oss se på 3/7 først, og det tegna vi jo faktisk her, men jeg kan jo gjøre det raskt igjen. Så det er 3/7. Jeg farga inn 3 av de 7 like delene. Og hva vil 3/4 bli? Vel, det blir 1/4, 2/4, og 3/4. Så det er ganske tydelig at 3/4 er en større brøk enn 3/7. 3/4 er mer og 3/7 er mindre. Så vi kan skrive at 3/7 er "mindre enn" 3/4. Så legg merke til at det er samme teller, og når jeg deler dem, siden dette er symbolet for brøk også kan sees på som en delestrek. Så noe ut av 7 utgjør noe ut av et større antall deler enn noe ut av 4. Så 3 av 7 deler utgjør noe mindre enn 3 av 4 deler, noe som forhåpentligvis gir mening. La oss sammenlikne disse to. Vi har nå samme nevner, men forskjellig teller 3/4 og 2/4 Vi har allerede sett på 3/4, så vi kan fylle inn disse med en gang. Så 3 av de 4 delene. Så det her er 3/4. Og for 2/4, kan vi bare fylle inn 2 av delene, 1, 2. Så 2/4 er åpenbart noe mindre enn 3/4. 3/4 utgjør det største tallet. Så igjen, kan vi skrive at 3/4 er "større enn", denne gangen, 2/4. Og til slutt vil jeg igjen oppfordre deg til å sette videoen på pause. Prøv å finn ut for deg selv om 2/4 eller 3/6 er det største tallet. Vi fargelegger dem. Vi har allerede sett 2/4, så vi farger inn 2 av de 4 delene. Og for 3/6, er raden delt inn i 6 like store deler, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og vi fargelegger 3 av dem. Og som du ser, har vi fargelagt nøyaktig like mye, disse to brøkene er likeverdige. De er likeverdige brøker. 2/4 er lik 3/6. Og som du ser her, begge fyller inn halvparten av raden. Hvis vi bare fargela - la meg gjøre det i en annen farge - Hvis vi hadde hele raden, og kun delte den i to deler, har vi fargelagt nøyaktig 1 av de 2 delene. 1 av de 2 delene. Så vi kan si at 2/4 er det samme som 3/6, og de begge er det samme som 1/2. Så 1/2 = 2/4 = 3/6.