If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Nedbrytning av brøker, gjennomgang

Gå gjennom det grunnleggende ved nedbrytning av brøker og forsøk deg på noen øvingsoppgaver.

Nedbrytning av brøker

For å bryte ned et tall deler vi det opp i mindre deler.
Brøker, som alle tall, kan brytes ned på mange forskjellige måter.

Eksempel 1: Brøkdiagram

La oss bryte ned 59.
Én måte å bryte ned 59 på, er 29+39:
29+39=2+39=59
En annen måte vi kan bryte ned 59 på, er 19+29+29:
19+29+29=1+2+29=59

Eksempel 2: Tallinje

Hvordan kan vi bryte ned 64?
Én måte å bryte ned 64 på, er 14+14+14+14+14+14:
14+14+14+14+14+14=1+1+1+1+1+14=64
En annen måte vi kan bryte ned 64 på, er 34+34:
34+34=3+34=64
Vil du lære mer om å bryte ned brøker? Se denne videoen.

Oppgave

Oppgave 1
Hvilken av disse summene er lik 1410 ?
Velg alle svaralternativene som er riktige:

Vil du løse flere oppgaver som denne? Sjekk ut denne oppgaven.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.