If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Visuell forkorting av en brøk

Sal bruker tape-diagram for å dele opp 7/9. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss se for oss alle måtene vi kan vise 7/9 på. Vi kan visualisere 7/9. Her har jeg en tabell med 9 helt like deler. Og 7/9 kan vi vise ved å markere 7 av disse 9 helt like delene. Så hvis jeg får en litt større pensel her, skal vi se, jeg likte egentlig ikke det. Sånn kanskje. Så det er 1, 2, 3, 4, du vet kanskje hvor vi skal, 5, 6 og 7. Så det her en måte å vise 7/9 på. Det visste du kanskje fra før, det er ikke så interessant. Men la oss se om vi kan vise 7/9 som en sum av andre brøkdeler. Så hvis vi ser for oss at vi kan vise det som 2/9. Skal vi se ... La meg vise det som 2/9. 2 over 9 pluss, tja, kanskje 3/9. Men det får oss ikke helt til 7/9 enda. Det vil kun få oss til 5/9, så vi trenger 2 til. Så det kommer til å bli pluss nye 2/9. ... pluss 2 over 9. Så hva kommer dette til å bli? La oss tegne en ny tabell her. Og la meg plassere den rett under den andre, sånn at vi kan se hvordan de ser ut i forhold til hverandre. Så vi har 2/9, den 2/9 som er her. Hver av disse delene er forresten en 9-del, fordi det er 9 like deler. Så 2/9 kommer til å bli 1, 2. Og vi kommer til å legge til 3/9. Så 1, 2, 3 - vi har lagt til 3/9 her. Og så 2/9 til. 1 og 2. Så legg merke til at når jeg la sammen 2/9 med 3/9 og 2/9, ble dette til sammen 7/9. Og vi vet at når vi summerer opp en haug med brøkdeler som det her, som har samme nevner, kan vi bare legge sammen tellerne. Derfor blir 2 pluss 3 pluss 2 det samme som 7/9. La oss gjøre det en gang til. Det her er jo egentlig ganske gøy. La meg få inn en tabell her igjen. Og plassere den under her. La oss se hva vi kan få til nå. Hvis jeg gjør klar til å fargelegge litt igjen. Og, skal vi se, la meg legge sammen noen 9-deler her. Så hvis vi først tar 1/9 - og jeg tegner alle 9-delene med blått her først som sist, og, skal vi se, la meg få litt mer plass her. Og kanskje vi kan legge til noe mer her ... Hvis jeg nå først tegner inn 1/9 som kommer til å bli den delen her. og så legger jeg til 2/9, så det blir jo 2/9. Da kommer vi hit. Og vi er ikke helt i mål, vi har bare 3/9 nå. 1 pluss 2 er 3. 3/9. Så la oss legge til 4/9, og la meg gjøre det med blått. Og da 4/9. Og la oss se hvor vi ender opp nå. Det kommer til å bli nye 1, 2, 3, 4. Og det ser jo ut som om det fikk oss helt i mål, fordi 1 + 2 + 4 blir 7. 7/9. Og hva kan vi fylle inn her da? Vel, vi kan jo fylle inn 0/9. Hvorfor ikke? Vi fyller inn 0 og får da 0/9. Og hvordan visualiserer vi det? Vel, vi fyller rett og slett ikke inn noe her. Ingen 9-deler blir fylt inn med 0 biter. Så det er 1/9 pluss 2/9 pluss 4/9 = 7/9 Så dette er altså ulike måter å dele opp en brøk.