If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Hvis du er bak et webfilter, vær vennlig å sørge for at domenene .kastatic.org og .kastatic.org ikke er blokkert.

Hovedinnhold

Forkorting av et blandet tall

Sal bruke brøkmodeller for å dele opp 2 1/4. Opprettet av Sal Khan.

Ønsker du å delta i samtalen?

Ingen innlegg enda.
Forstår du engelsk? Klikk her for å se flere diskusjoner på Khan Academys engelske side.

Videotranskripsjon

La oss tenke på alle måtene å vise blandede tall på. Si at vårt blanda tall er 2 og 1/8. Eller, vi kan gjøre det enda mer interessant, la oss si at det er 2 og 1/4. La oss først se på det første hele tallet, nemlig 2-ern. 2-ern kan være to hele. Du kan, hvis du vil, se det her oppe ,vi har tegna hver hele rad her, og så har vi delt dem opp i deler på 8. Så hver helhet blir da 8/8. Så det er, eller jeg kan gjøre det slik. 2-erne er disse bitene her, det her er 1. og det her er den andre. To hele. Så to hele ... Og så har jeg i tillegg 1/4. Så den siste biten, den siste hele, er delt inn i 8 deler. Så la meg dele den inn i 4-deler først. Så det her er 1/4, 2/4 og 3/4. Så vi vil at en av de 4-delene skal bli fylt inn, Så 1/4 blir fylt inn, akkurat sånn. Og du legger kanskje merke til at jeg fyller inn 2 av de 8 delene, og det er fordi 1/4 og 2/8 er akkurat det samme. Så nå har vi sett på det blanda tallet 2 og 1/4. La oss se om vi kan dele opp dette litt. Så la oss få en ny tabell her, og jeg kommer til å slenge på en hel haug med brøker nå, og se hva vi ender opp med. Så den første brøken jeg tar, er 1/2. Så hvordan vises en halv - 1/2? Vel, hvis jeg tar en av disse hele radene, og jeg deler dem opp i to like deler, ville 1/2, halvparten, vært denne delen her. Så la meg fylle inn den. Så vi har en halvpart. Så det første var 1/2, som er det samme som 4/8. Og du ser at jeg nå nettopp fylte inn 4 av de 8 delene i raden, som er akkurat det samme som en halvpart. Så vi er igang. La oss nå legge til en til, for eksempel 3/8. Så hva vil 3/8 bli? Og husk at hver av disse boksene er 1/8, så jeg kan fylle dem inn akkurat hvor jeg vil, men la meg fylle dem inn her, 1, 2 og 3. Og la oss i tillegg fylle inn 8/8. Hva tror du 8/8 er? Jo, 8/8 er en hel, og det kan jeg fylle inn her borte. Jeg har enda ikke fylt inn denne, men jeg fyller nå inn her nede. så 8/8. Det blir 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 og 8/8 - så jeg har en hel her nå. En hel hel, 8/8. Men jeg vil fortsatt gjøre den her oppe hel, fordi jeg vil komme til 2, så la meg legge til 1/8 her nå. Så pluss 1/8, og det kan jo være den her oppe. Så det blir da 1/8. Og la oss legge til 2/8. Pluss 2/8. Denne raden er jo i 8-deler, så 2/8 kommer til å bli 2 av disse. Og legg merke til at 2/8 er det samme som 1/4. Hvis du tok denne 1/4 her oppe og delte den i 2, så får du 2 ganger så mange biter, det ville da blitt 2/8. Og du ser at hvis 1 ganger 2 er 2, så vil 4 ganger 2 bli 8. Så 1/4 vil bli det samme som 2/8. Og 8/8 er jo det samme som en hel. Og som du kanskje ser, kunne vi lagd enda en hel ut av 1/2, + 3/8 + 1/8. Det ville blitt en hel. og for å vise hvordan det ble sånn, så ser vi at 1/2 blir det samme som 4/8, fordi vi fylte inn de 4 av 8 delene. I tillegg har vi 3/8 og 1/8, og hvis vi legger sammen alle disse, 4/8 + 3/8 + 1/8, og da får du, i forhold til 8-deler, 4/8 + 3/8 + 1/8 som vil bli 8/8. 3 + 3 + 1 er 8, så du får 8/8 som blir hele denne raden. Så forhåpentligvis har du nå fått en visuell forståelse av hva vi driver med når vi legger sammen og deler opp slike brøker.